Anlæg

Skruefundamenter er ofte den foretrukne løsning til forskellige anlægsbyggerier. Fordi den er økonomisk mest fordelagtig eller teknisk optimal. Det afhænger af opgavens karakter; er der dårlig jord, svære pladsforhold, krav om få vibrationer, ønske om miljøvenligt byggeri, kort etableringstid, ingen jordarbejder – så ender skruefundamenter tit som førstevalget.