Udfordring:
Der er ikke plads til betonklodser, og betonklodserne holder for lidt i ekstreme vind-situationer. En alternativ løsning skal udvikles, testes og dokumenteres. Personale skal trænes til at udføre installationerne selv.

Løsning:
Efter gennemgang af geotekniske rapporter, beregninger af trækværdier og vurdering af bedste metode, gennemføres testinstallation, 20 trækforsøg og stresstest på skruefundament og beslag. Testrapport udfærdiges, og en certifikatuddannelse udvikles.

Fordele:
Der er behov for mindre plads til stormsikringstiltag og en fleksibel samt mobil løsning er fundet. Denne mindsker ressourcerne, der skal tilføres området og reducerer logistisk kompleksitet på oplagringsområdet.