Vi installerer…

Fremtidens Fundament er ikke blot forhandler og distributør af skruefundamenter. Vi installerer dem også gerne for dig.

Fremtidens Fundament har udført en lang række projekter for private, offentlige og professionelle bygherrer. Både alene og i samarbejde med entreprenører, arkitekter og ingeniører. 

Inden for nybyggeri, renovering, efterfundering og tilbygninger – af rækkehuse, enfamilieshuse, modulbyggerier, ladestationer, trætophoteller, stormsikring af vindmøller til carporte, terrasser, badebroer, shelters med meget mere.

Vi har naturligvis installeret i al slags jord, man møder i Danmark – og i Norge, Færøerne og Grønland, hvor Fremtidens Fundament også er aktive som distributør og med et netværk af KRINNER-installatører.

Vi er med andre ord den professionelle partner, der kan planlægge og udføre ethvert  skruefundament, I har behov for.

Vi hjælper i den indledende fase med jordbundsprøver, skruetests, udarbejdelse af fundamentplan, og vi installerer og kvalitetssikrer skruefundamenterne.

Fordi vi repræsenterer tyske KRINNER, råder vi over markedets mest komplette funderingssystem inden for skruefundamentering. KRINNER har udviklet skruefundamenter og værktøjer til enhver funderingsopgave. Og vi registrerer og dokumenterer, at fundamenteringen overholder de lovede – små – tolerancer. 

Vi kan naturligvis også eftervise, at fundamenteringen lever op til planlagt styrke. Det giver sikkerhed for lang og problemfri levetid  for dit byggeri.

Vi har fem principper

  • Basis er i orden. Skruefundamenterne skal være installationsoptimerede, ensartet produceret og mest muligt klimavenligt produceret. Skruefundamenter skal være fra en europæisk producent med stor praktisk erfaring og statisk og geoteknisk indsigt, som også producerer klimavenligt.
  • Installationsmaskinerne og deres dokumentation skal være i orden og tilregnelige. De maskiner, vi anvender og sælger, er udviklet af tyske ingeniører, der har erfaring med projektering, installation og dokumentation af over 50 millioner skruefundamenter.
  • Styr på bæreevnerne. Vi kan gennemføre test efter gældende regler for afprøvning af pæle: Princip-forsøg, egnethedsforsøg og eftervisningsforsøg kan vi udføre efter Eurocodes 07.
  • Styr på levetiden. Vi udvælger de rette skruefundamenter til de forskellige byggerier, så service undgås, men vi kan altid sikre levetiden af skruefundamenterne med Forberedelse til aktiv katodisk beskyttelse®.
  • Tilbudsprocessen skal være systematiseret og trænet. Vi ved, hvordan vi kan gøre et underdefineret projekt brugbart for os og for kunden. Gennem de geotekniske forundersøgelser, skruefundamentsplan, egnethedstest og installation fokuserer vi på valg af de rette skruefundamenter: Vi skal have styr på levetid, bæreevne og installationstolerancer, så skruefundamentet anvendes fagligt rigtigt og praktisk muligt.