Få effektiv arbejdsproces og gode priser

Fremtidens Fundament har fem certifikatkurser. De giver kompetencer, adgang til digitale værktøjer og rabat på skruefundamenter, værktøj, lejepriser og serviceydelser.

Med en certificering får I faglig viden og praktisk oplæring i KRINNERs skruefundamenter og værktøjer. Fra den helt enkle installation med manuelt håndværktøj, til skruefundering af huse og større anlæg med markedets bedste elektriske og hydrauliske skruemaskiner.

Certificering giver også mulighed for digital dokumentation af det udførte arbejde og adgang til forundersøgelsesværktøjerne udviklet af Fremtidens Fundament. 

Vi foretager certificeringer hos os og ude i de enkelte virksomheder.  

Læs om de forskellige kurser og kontakt os for at høre mere om indhold og rabatterne på de enkelte certificeringsniveauer.

A+ regionalforhandler certifikat

Tilbydes kun til virksomheder, der udelukkende arbejder med skruefundamentering. Virksomheden skal påtage sig et udviklings-, videndelings- og ledelsesansvar i forhold til anvendelsen af skruefundamenterne i et særligt geografisk område med sin geologi og byggetradition. Virksomheden er forpligtiget til at arbejde efter Fremtidens Fundaments kvalitetssikringskrav med højeste serviceniveau og egen fundamentbutik. Fremtidens Fundament certificerer årligt den regionale A+ forhandler, der igen på regional vis certificerer brugerniveauerne D, C, B og A.

A – certifikatet for lokal installatør-forhandlere

A-certifikatet er for erfarne skruefundamentvirksomheder, der er all-round eksperter med lokal skruefundamentbutik med udlejeværktøj og skruefundamenter i tæt samarbejde med Fremtidens Fundament. De leder og servicerer et særligt geografisk område med sin geologi og byggetradition. Lokale forhandlere skal kunne arbejde efter kvalitetssikringsmodellen i FF-håndværk, og de har også certifikaterne D, C og evt. B. De certificerer selvstændigt niveau D.

Eksempler på A-certificerede installatørforhandlere er Renewable Foundations i Aalborg og Flexibyg i Odense.

B – certifikatet for entreprenører og storkunder (KR B 60 og KR D 55)

B-certifikatet gælder for arbejde med skruefundamentering med hydrauliske maskiner, der registrer drejemomentskurver fx KR D 55, KR B 60 eller lignende. Certifikatet tilpasses en virksomhed med et bestemt produkt eller forretningsområde og indeholder udviklingen af et kvalitetssikringssystem til kunden under anvendelse af skruefundamentering med maskinerne til bestemte formål. Vi kan også tilbyde at udvikle et specialfremstillet skruefundament med specifikt kvalitetssikringssystem tilpasset kundens behov. B-certifikatet giver adgang til betragtelige rabatter på skruefundamenter og værktøj samt til let og billig leje af FF’s udlejemaskiner, vores forundersøgelser og meget mere.

Eksempler på B-certificerede medarbejdere findes i virksomheder som Siemens Wind Power og Renewable Foundations og Fundanor i Norge

C – certifikat til håndholdte elektriske maskiner

Fremtidens Fundaments C-certifikat gælder for medarbejdere, der udfører skruefundamentering med håndholdte elektriske maskiner fx KR E 20 eller lignende.

Certifikatet tilpasses et bestemt produkt eller forretningsområde og indeholder udviklingen af et kvalitetssikringssystem til kundens skruefundamentering med maskinerne til et bestemt formål. Udviklingen af specifik kvalitetsstyring kan også omfatte, at Fremtidens Fundament udvikler et specialfremstillet skruefundament, der er tilpasset til entreprenørens eller kundens behov. C-certifikatet giver adgang til store rabatter på skruefundamenter og værktøj samt til let og billig leje af FF’s udlejemaskiner, vores forundersøgelser og meget mere.

Eksempler på C-certificerede medarbejdere findes i virksomheder som fx Holm Tømrer og snedker firma, Siemens Gamesa, A.S.S.R.L. i Tanger, Morroco, Windoor Udestuer, Renewable Foundations, Flexibyg, Zielinski Anlægsservice og LLC terrasser.

D – certifikat til håndværktøj

D-certifikatet gælder for private og professionelle, der udfører skruefundamentering med håndværktøjet. Flere tømrervirksomheder og flere private har deltaget på certifikatkurset, der tager 30 minutter.

D-certifikatet følger naturligt med ved køb af skruefundamenter og leje af håndværktøj for mere end 5.000 DKK eksklusiv moms. Certifikatet er primært til installation af skruefundamenter fra byg-selv-serierne i relativt bløde jorder. D-certifikatet giver adgang til rabatter på skruefundamenter og værktøj samt til let og billig leje af FF’s udlejeværktøj.

Hver fredag kl. 15:30 er der ved tilmelding mulighed for at deltage i et D-certifikatkursus i vores Fundamentbutik i Hareskov

Der er D-certificerede medarbejdere hos fx Ahlnor Udestuer og Pavilloner

Vi samarbejder med…