Vores principper

Derfor er det sikkert at arbejde professionelt med Fremtidens Fundament: Hos Fremtidens Fundament arbejder vi ud fra fem principper, der sikrer dokumenteret klimavenlighed og kvalitet og lang levetid på vores fundamentløsninger.

Vores 5 principper

  • Basis er i orden. Skruefundamenterne skal være installationsoptimerede, ensartet produceret og mest muligt klimavenligt produceret. Skruefundamenter skal være fra en europæisk producent med stor praktisk erfaring og statisk og geoteknisk indsigt, som også producerer klimavenligt.
  • Installationsmaskinerne og deres installationsdokumentation skal være i orden og tilregnelige. De maskiner, vi anvender og sælger, er udviklet af tyske ingeniører, der har erfaring med projektering, installation og dokumentation af over 50 millioner skruefundamenter.
  • Styr på bæreevnerne. Vi kan gennemføre test efter gældende regler for afprøvning af pæle: Princip-forsøg, egnethedsforsøg og eftervisningsforsøg kan vi udføre efter Eurocodes 07.
  • Tilbudsprocessen skal være systematiseret og trænet. Vi ved, hvordan vi kan gøre et underdefineret projekt brugbart for os og for kunden. Gennem de geotekniske forundersøgelser, skruefundamentsplan, egnethedstest og installation fokuserer vi på valg af de rette skruefundamenter: Vi skal have styr på levetid, bæreevne og installationstolerancer, så skruefundamentet anvendes fagligt rigtigt og praktisk muligt.
  • Styr på levetiden. Vi udvælger de rette skruefundamenter til de forskellige byggerier, så service undgås, men vi kan altid sikre levetiden af skruefundamenterne med Forberedelse til aktiv katodisk beskyttelse®.