Fordelene ved KRINNER-skruer

Hvis du vælger en miljøvenlig og bæredygtig funderingsmetode med skruefundamenter fra KRINNER, får du mange overbevisende systemfordele sammenlignet med et traditionelt betonfundament. Produkterne har et design, der muliggør et højt effektivitets- og sikkerhedsniveau for dit fundament.

Bæredygtig

Ingen overfladeforsegling

Skruefundamenter muliggør fundering uden overfladeforsegling. Jordbundens økosystem forbliver uberørt, og regnvand fra området omkring bygningsværket kan sive bort under bygningsværket.

Næsten ingen jordskader

Gennem anvendelsen af lette men effektive drejemaskiner kan jordskader og forstyrrelse af det omkringliggende miljø stort set undgås.

Demontering og genoprettelse af en grøn mark

Skruefundamenter kan demonteres lige så let, som de blev etableret, og derved efterlader de samme ”grønne” mark som før byggeprojektets opstart. Det gør systemet særligt attraktivt i forhold til midlertidige byggerier.

Genbrugelige og brugbare

Skruefundamenter og tilbehør såsom ståltraverser kan genindvindes efter demontering, og i ubeskadiget tilstand kan de endda genanvendes.

Effektivt

Muliggør adgang til svært tilgængelige byggepladser

De forskellige drejemaskiner fra KRINNER muliggør en fagligt korrekt fundering – selv på smalle og svært tilgængelige byggepladser – da de har en lav egenvægt og er nemme at håndtere.

Ingen udgravninger

Et skruefundament er en såkaldt fortrængningspæl, hvilket betyder, at skruerne drejes ned i jorden, hvorved jordbunden fortættes. Dermed er udgravningsarbejde og andet jordarbejde ikke nødvendigt.

Hurtig installation

Skruefundamenter fra KRINNER kan hurtigt og effektivt installeres af fagligt kompetente montører, og dermed kan fundamentet ofte laves på blot én dag. Herudover kan funderingen foregå uanset vejret.

Kan belastes med det samme

Efter installationen kan skruefundamenterne belastes med det samme. Der skal ikke tages hensyn til tørretider som ved brug af beton. Herved kan tidsrammen for byggeriet forkortes betydeligt, og du ved, præcis hvornår arbejdet kan fortsætte.

Nem dybdefundering

Især på dårlige byggegrunde med dybtliggende bærende lag kan man hurtigt og økonomisk lave en sikker dybdefundering ved hjælp af V-seriens skruefundamenter, der kan forlænges.

Sikkert

Gennemprøvet i flere århundreder

Pælebyggeri er en af menneskehedens ældste funderingsmetoder, der er blevet gennemprøvet i flere århundreder. Skruefundamenter er baseret på dette princip og er yderst veludviklede teknisk set.

Høj bæreevne

Alt afhængigt af jordens beskaffenhed og fundamenttypen kan skruefundamenter bære et tryk på op til 15 tons og har dermed en lige så høj bæreevne som det klassiske betonfundament.

Passende nedskrunings- og testudstyr

Vi tænker i systemer. Ud over skruefundamenter tilbyder KRINNER ligeledes forskellige drejemaskiner. Sortimentet indbefatter alt lige fra håndskruemaskiner og gravemaskinetilbehør til selvkørende bæltekøretøjer. Herudover har KRINNER ligeledes det passende udstyr til udførelse af belastningstests. Det store udstyrsudvalg er resultatet af vores mangeårige erfaring med konstruktion af egne apparater og udvalget af apparater på markedet.

Strengeste kvalitetskrav

Vi er certificeret i henhold til normen DIN EN 1090, og vores skruefundamenter opfylder de strengeste kvalitetskrav. Vi sikrer denne høje kvalitet gennem et tilsvarende kvalitetsstyringssystem.