FAQ

Få svar på, hvordan man i praksis bygger og projekterer med Krinner-skruer i FF-FAQ’en – enten du vil bygge selv eller du får Fremtidens Fundament eller en af vores certificerede entreprenører til at udføre opgaven. 

Hvad er et skruefundament?

Skruefundamenter er komponenter til fundering. De er som regel lavet af stål og er forzinkede. De skrues ned i jordbunden enten manuelt eller ved hjælp af en drejemaskine. Under nedskruning fortrænges jorden ud til siden og fortættes. Dermed bliver skruefundamentet stabilt, og det har lige så høj bæreevne som et traditionelt betonfundament.

Kan jeg anvende skruefundamenter i alle jordbundstyper?

I princippet bliver skruefundamentet først til et fundament, når det er blevet skruet ned i jordbunden. Derfor er jordbundens beskaffenhed væsentlig for fundamentstabilitet og levetid. Principielt kan produktet anvendes i alle jordbundstyper, selv i klipper. Dette kræver dog en forboring. En anvendelse i aggressive eller belastede jordbunde kræver en nøjere analyse – og evt. brug af katodisk beskyttelse. Jordens beskaffenhed og bæreevne analyseres i forbindelse med en såkaldt geologisk analyse (jordbundsundersøgelse). Den er vigtig at foretage forud for fundamentplanlægningen. Kemiske jordbundsundersøgelser, som ofte er en del af den geologiske analyse, leverer også vigtige data om jordbundens aggressivitet.

Hvordan finder jeg ud af, hvor mange skruefundamenter jeg skal bruge?

Mængden og typen af skruefundamenter afhænger af jordbundens beskaffenhed og den belastning, der skal bæres. Vi anbefaler, at du indhenter rådgivning fra vores salgsteam og andre brugere. Du kan også finde en lille guide til planlægning af et skruefundament her.

Hvordan installeres skruefundamentet?

Alt afhængigt af den type skruefundament, der skal anvendes, er der forskellige drejemaskiner til rådighed. De omfatter alt lige fra elektrisk drevne håndskruemaskiner til selvkørende hydrauliske nedskruningskøretøjer og tilbehør til store gravemaskiner og entreprenørmaskiner. Krinner udvikler og producerer selv sine drejemaskiner og nedskruningsapparater.  Små skruefundamenter kan også skrues ned i jordbunden manuelt ved hjælp af et håndtag.

Kan jeg selv installere mit skruefundament?

I princippet, ja. Ved mindre krævende anvendelser uden krav om en statikanalyse kan du selv installere dit fundament. Du kan enten installere det manuelt ved hjælp af en drejestang eller leje en drejemaskine hos en af vores salgspartnere. Ved krævende anvendelser (f.eks. fundering til en bolig) er det vigtigt at bede en fagmand om hjælp.

Hvor kan jeg købe skruefundamenter til mit objekt?

Vores skruefundamenter kan købes hos vores registrerede salgspartnere. Du kan få oplyst en kontaktperson i nærheden af dig her.

Er jord- eller betonarbejde nødvendigt ved anvendelse af skruefundamenter?

Nej. Dette fundamentsystem kræver slet intet jord- eller betonarbejde. Samtidig forbliver jorden omkring din byggeplads næsten helt ubeskadiget, da drejemaskinerne både er effektive, men også meget små, lette og manøvredygtige. Du kan finde ud af mere om fordelene ved skruefundamentet her.

Kan jeg genanvende et installeret skruefundament efter demontering?

En direkte genanvendelse er mulig, så længe skruefundamentet er ubeskadiget. Det skal vurderes i det enkelte tilfælde. Hvis skruefundamentet ikke længere kan anvendes, kan det recycles som et bæredygtigt produkt og dermed genindvindes. Herefter indgår materialerne blot i et nyt kredsløb.

Hvordan er forløbet fra planlægning til anvendelse af skruefundamentet?

For at sikre en ordentlig planlægning af fundamentet er det vigtigt at foretage en geologisk analyse af grunden (jordbundsundersøgelse). Den giver oplysninger om jordbundens beskaffenhed. Ud fra disse resultater og kravene til bæreevnen (vertikalt og horisontalt) udarbejdes en fundamentplan. Herefter gennemføres en række belastningstests på byggegrunden for at sikre, at produktet kan anvendes på stedet. Først derefter installeres skruefundamenterne. Dette varer som regel højst én dag, og fundamentet kan belastes med det samme. Du kan finde en detaljeret oversigt over projektforløbet her.

Hvad betyder ”godkendelse i enkelttilfælde”?

Skruefundamenter er i øjeblikket et ikke-reguleret byggemateriale. Det betyder, at dette byggemateriale endnu ikke er dækket af en harmoniseret norm i henhold til EU-ret. Derfor skal man i enkelttilfælde (kun i Tyskland) indhente godkendelse fra byggemyndigheden, hvilket som regel kun er en formsag. Dette krav har dog intet at gøre med produktets egnethed eller sikkerhed, som grundlæggende er absolut i orden. Proceduren ”godkendelse i enkelttilfælde” sørger blot for, at også nye og innovative produkter kan blive lanceret på markedet, indtil de bliver reguleret af en norm.