Fundamentpriser

KRINNER har tre serier af fundamentskruer: Byg Selv, Håndværk og Projekt. Her på siden finder du prislisten for Byg Selv-skruefundamenter og vores vejledende servicepriser. Priserne er sat, så produkterne kan sammensættes fordelagtigt til de konkrete projekter.

Valg af skruefundamenter til fundering med Håndværk- og Projektserierne er afhængige af det konkrete byggeri og jorden, der bygges i. Vi vil derfor opfordre dig til at kontakte os for priser til dit professionelle byggeri.

For at kunne give et tilbud, behøver vi nogle oplysninger om det konkrete byggeri. Hent vores lille tilbudsguide med de oplysninger, vi har brug for.

Det er vigtigt at understrege, at det ikke giver mening at sammenligne fundamentpriser direkte. Forskellige fundamenter kan dimensioneres til at løse samme opgave, så det handler om at vælge den mest optimale løsning til det enkelte projekt ud fra de ønskede egenskaber. Det hjælper vi selvfølgelig gerne med.

Netop derfor kan Fremtidens Fundament og KRINNER skruer sagtens konkurrere med alle alternative typer fundering.

Byg-selv skruefundamenter

Hvilket fundament du har brug for afhænger af jordtype og det, du skal bygge, så du er sikker på at få den korrekte bæreevne. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vores vejledning, ligesom du kan besøge os i vores fundamentbutik.

Nedenfor finder du Fremtidens Fundaments vejledende prisliste på serviceydelser i DKK (eksklusive moms) samt prisliste for udlejningsværktøj.

Serviceydelserne kombineres til fordelagtige tilbud tilpasset projektet:

Håndsæt

Fremtidens Fundaments håndsæt består af håndskruetrækker med jordspyd og relevant bit til det valgte skruefundament.

Pris: 540,- (675,00 – inkl. moms).

Lejeperioder: Mandag eftermiddag til fredag morgen eller fredag eftermiddag til mandag morgen.

Pris for certificerede installatører: 299,- ex moms.

Håndmaskinesæt

Fremtidens Fundaments håndmaskinesæt består af KR E 20 med jordspyd og relevant bit til det valgte skruefundament.

Pris: 1.599,- (1.998,75- inkl. moms).

Lejeperiode: Fra dag til dag.

Pris for certificerede installatører: 999,- ex moms.

Forboringssæt

DUSS PX 78 med Ø40 beton-/jordbor.

Pris: 999,- (1248,75- inkl. moms).

Lejeperiode: Fra dag til dag.

Pris for certificerede installatører: 499,- ex moms.

Håndholdt kabelsøger

MWX

Pris: 500,- (625,- inkl. moms).

Lejeperiode: Fra dag til dag.

Håndholdt diamantboremaskine, vandtank og borekrone

DUSS DIA 303W. Vandtank og borekrone.

Pris: 999,- (1.248,75- inkl. moms)

Diamantboremaskine, vandtank og borekrone: 19,- (23,75- inkl. moms) pr. mm slid pr. segment (minimum 1 mm slid).

Pris for certificerede installatører: 499,- ex moms + slitage

Fremtidens Fundaments vejledende serviceprisliste
 • FF-skruefundamentsplan: Pris afhængig af byggeriets størrelse. Der udarbejdes en arbejdstegning af, hvor skruefundamenterne skal sættes, og hvilken last de skal optage. Der indgår ikke statiske beregninger af lasterne i dette arbejde. FF-skruefundamentsplanen anslås af Fremtidens Fundament, men må altid vedtages af kunden.
 • Graveforespørgsel: Forsikringspligtigt opslag på byggegrunden i Ledningsejerregistret 1199,- ex moms.Dette kan også udføres af opgavestilleren selv og koster oftest ikke noget for privatpersoner, men vi kræver, at tegningsmaterialet er samlet, udprintet i farver, at der er konkluderet på det, og at konklusionen er tydeligt markeret på jorden, samt at alt tegningsmateriale fremlægges for os på dagen, hvor vi arbejder.
 • FF-forundersøgelse af byggegrunden: Grundig skrivebordsanalyse af byggegrunden for ekstremregn, forurening, historisk anvendelse, højdekoter, jordlag, sandsynligt OSBL, hindringer, nærmeste geotekniske boring, grundvand og en konklusion med foreløbig fordimensionering af det rette skruefundament. Pris 990,- ex moms. For certificerede installatører: 499,- ex moms.
 • FF-jordbundsundersøgelse forud for skruefundamentering: Følger efter en graveforespørgsel. En rapport om hvordan der højest sandsynligt skal skruefundamenteres i den givne jord. Den består normalt af to geotekniske boringer med vingeforsøg, hvor vi anslår jordlag, Cu-værdier, OSBL, GVS negativ og positiv overflademodstand, og vi fordimensionerer skruefundamentet mere præcist end i forundersøgelsen. Denne undersøgelse er obligatorisk forud for alle større skruefunderingsopgaver i FF-Håndværk. Denne undersøgelse er ikke beregnet til at anvendes for andet end skruefundamentering. Pris: Projektafhængig + transport. Tidsforbrug: En dag.
 • Ekstern geoteknisk rapport: Vi kan tilbyde fordelagtige priser på gode geotekniske boringer og de rigtige anvisninger forud for boringen. Denne vil være påkrævet i flere tilfælde inden for husbyggeri af forsikringsselskabet.
 • FF-testskruning ifølge egen KSF-formel: Følger efter en graveforespørgsel og en ekstern eller intern geoteknisk rapport. Vi kan fordimensionere (og fx samtidig egnethedsteste på denne testskrue) inden for FF-Håndværk. Pris: Projektafhængig + transport og forbrug af skruefundamenter.
 • FF-simpel egnethedstest: Følger normalt efter graveforespørgsel, intern eller ekstern geoteknisk rapport og testskruning. Træktest med simpelt og ikke forsikringsgodkendt træktestudstyr. Testen dokumenteres. Pris: Projektafhængig + evt. transport.
 • FF-testskruning og egnethedstest med forsikringsgodkendt testmetode efter eurocodes 07: Test af prøvelast i enten træk, tryk eller vandret. Tidsforbrug: 2 personer i en dag + varevogn med trailer og selvkørende skruemaskine og transport. Pris: 14.990,- ex moms.
 • FF-transport og opstilling: 1.559,- Større funderinger: 3.490,- Store projekter: 9.990,- alle priser ex moms.
 • FF-installationer: Skruefundamenter under 1 meter: 149,- over 1 meter: 225,- over 1,5 meter: 325,- over 2 meter: 650,- alle priser ex moms.
 • FF-diamantboring: Pr. 50mm beton/asfalt uden armering: Ø100: 199,- Ø150: 299,- Ø200: 399,- Ø250: 499,- Ø300: 599,- alle priser ex moms.
 • FF-eftervisningstest: Test af skruefundament med lavest drejemoment efter installation. Simpel: 1.990,- Forsikringsgodkendt testmetode: 6.990,- alle priser ex moms.
 • Forberedelse til aktiv katodisk beskyttelse®: Levetidsforlængende sikring af fundamentet. Pris: Projektafhængig.
 • Samlet skruefunderingsrapport: Projektresumé med fx situationsplan, forundersøgelser, geotekniske undersøgelser, test, skruefundamentplan, installationsrapport, test, FAKB. Det er en fast del af FF-Projekt, som leveres, når betalingen er sket. Tilkøb for FF-Håndværk. Pris: 1.990,- ex moms.