OM OS

Fremtidens Fundament fremmer et grønnere fundamentbyggeri med kvalitetsskruefundamenter, produkter og services, der ikke går ned på geoteknisk faglighed eller faktuel klimavenlighed.

Værdimæssigt bygger vi på ordentlighed i relationer, faglighed i handlen og god kommunikation.

Fremtidens Fundament vil gøre det trygt, let og enkelt at fundere grønt. Vi vil gøre det grove til det sjove.

Det rette skruefundament

Skruefundamenter er kun noget værd, når byggeri, skruefundament, installationsteknik og jord passer sammen:

For os er det afgørende, at det rette skruefundament:

  1. Kommer til at stå i den rette jord
  2. Står på det rette sted og til den rette tid
  3. Bærer de rette laster og kan holde i et bestemt antal år
  4. Kan genbruges

Skruefundament til private og professionelle

Vi leverer løsninger til to kundesegmenter: private og professionelle.

Private skal kunne købe kvalitetsskruefundamenter, leje sikkerhedsgodkendt værktøj til installering af fundamenterne og få kvalificeret rådgivning i vores butikker, så de selv bliver i stand til at sætte et holdbart fundament.

Professionelle, herunder entreprenører, bygherrerådgivere, ingeniører, arkitekter og offentlige bygherrer, kan enten anvende Fremtidens Fundament som installationspartner eller som leverandør af skruefundamenter med viden om sikker brug.

Vi arbejder kontinuerligt med at udvikle og forbedre skruefunderingsteknikken gennem veldokumenteret arbejde til gavn for et mere klimavenligt byggeri i de lande, vi opererer i.

Fremtidens Fundament er også et fagligt salgs- og indkøbsfællesskab i Nordeuropa.

Bæredygtigt fundament

Vi arbejder ud fra en idealforestilling om, at byggematerialer bør bestå af naturligt forekommende råstoffer udnyttet på enkleste og klogeste vis. Derfor tror vi på, at det herskende princip for valg af byggematerialer bør være at benytte materialer, der er logisk udformede og mindst muligt forarbejdede. Et princip som KRINNERs skruefundamenter, som er dem, vi sælger og installerer, til fulde lever op til på grund af den høje procentdel af genbrugsstål i produktet, den begrænsede transport, enkelheden i byggemetoden, styrken til byggeriet og recirkulering som genbrug eller omsmeltning.

Viden om og uddannelse i skruefundamenter

Det kræver imidlertid viden og erfaring at arbejde med skruefundamenter på en sådan måde, at fundamenterne opfylder den besparelse i tid og CO2 samt den økonomiske fordel, som skruefundamenterne har potentiale til. Fremtidens Fundament vil indfri dette potentiale. Derfor fokuserer Fremtidens Fundament på viden om og uddannelse i skruefundamentering som grundlag for salget af skruefundamenter.

Vores certificeringssystem

Rygraden i Fremtidens Fundaments videndeling og uddannelse er et certificeringssystem. På den måde sikrer vi, at kunder og samarbejdspartnere har den relevante viden til at løse deres specifikke funderingsopgave med skruefundamenter.

Det er for eksempel viden om geoteknik, stål, bygningsregler, klimapåvirkninger, forsikringer, skruefundamenter, andre fundamenttyper, forboringsmetoder, installationsteknikker, sikkerhed og dokumentation. Kort sagt viden om fundamentets levetid og bæreevne i bred forstand.

Medlem af Dansk Geoteknisk Forening

Fremtidens Fundament er medlem af Dansk Geoteknisk Forening for at styrke vores viden og relationer inden for professionel fundamentering i Danmark og verden.

Kontrol af leverandører, skruefundamenter og samarbejdspartnere

Vi udfører modtagekontrol af vores skruefundamenter. Vi undersøger visuelt svejsninger og kvalitet, og vi måler zinklagtykkelser, før de noteres som modtaget på vores lager.

Vi kan udføre egne geotekniske forundersøgelser til byggerier, og vi kan undersøge jordbunden med henblik på skruefundamentering. Vi kan udføre egnethedstest og eftervisningstest af skruefundamenterne i henhold til Eurocodes 07, og vi kan levere en grundig kvalitetssikring.

Desuden kan vi uddanne og certificere andre virksomheder i at arbejde professionelt med skruefundamenter.