Byggeproces

Til husbyggerier og andre byggerier inden for Bygningsreglementet tilbyder vi to niveauer af kvalitetssikring i et skruefundamenterings-projekt. Vi kalder dem FF-Håndværk og FF-Projekt.

Et håndværksprojekt med FF’s skruefundamenter

Et FF-håndværksprojekt er et forenklet skruefundamenteringsprojekt, hvor bygherren selv tager rådgiveransvaret for bæreevnerne, idet der ikke udføres konkrete statiske beregninger af bygningsværket eller statiske belastningsforsøg på skruefundamenterne som i FF-Projekt. Prisen kan være ca. 30-50 procent lavere. I FF-Håndværk accepterer bygherre/rådgiver, at FF’s skruefundamentplan med anslåede lastreaktioner og tolerancer samt FF’s skruefundamentformel er gyldig for korrelationen mellem drejemoment og bæreevne.

Ethvert husbyggeri med FF-Håndværk skal igennem følgende 15 procespunkter. Milepæle, som skal accepteres af bygherre/rådgiver, er markeret med fed. Fremtidens Fundament kan hjælpe dig med alle punkter hele vejen igennem skruefunderingsprojektet. Kun certificerede projektledere og installatører kan udføre opgaverne.

 1. Bygherre/rådgiver orienterer sig om forskellen på et FF-håndværksprojekt og et FF-projekt – og vælger en metode eller en projektspecifik kombination
 2. Bygningens regningsmæssige laster anslås erfaringsmæssigt i en skruefundamentplan, som tegnes i plan med angivelse af tryk og evt. træk (y) reaktioner
 3. Skruefundamentsamlingen med installationstolerancer og fastgørelsesmetode besluttes
  – Installationstolerancer skal aftales med FF og afhænger af installationsmetode
  – Installationstolerancer er generelt +/- 2 mm lodret og +/- 30 mm vandret
 4. Eksisterende kabler og rør i byggegrunden påvises (også gerne de kommende), og skruefundamentplanen tilpasses efter dem. Kabel- og rørpåvisning er også nødvendig for, at geotekniske undersøgelser og installation kan gennemføres uden fare
 5. En jordbundsundersøgelse eller en geoteknisk rapport med beskrivelser og styrkeparametre af alle jordlag udføres, og en forsøgsinstallation bør gennemføres
 6. FF fordimensionerer (designer) skruefundamentet til opgaven og laver plan for udførslen
 7. FF tilbyder at gå direkte til installation eller udføre et trækforsøg eller et empirisk egnethedsforsøg på det designede skruefundament
 8. Design og udførsel accepteres af bygherre/rådgiver
 9. Endelig skruefundamentplan vedtages og tegnes – denne indeholder:
  – Placering, højde og nummerering af skruefundamenter fra S1 til S∞
  – Installationstolerancer
  – Drejemomentkrav og afvigelsestolerancer
 10. Skruefundamenternes centerplacering og højde afsættes på byggegrunden
 11. FF-certificeret installation med dokumentation af ovenstående
 12. Accept af installation – evt. udførsel af eftervisningsforsøg før accept
 13. Udførsel af FF-Forberedelse til aktiv katodisk beskyttelse®
 14. Betaling af udført arbejde
 15. Fremsendelse af endelig projektdokumentation
Et professionelt projekt med FF’s skruefundamenter

Et professionelt projekt giver dig mulighed for at få alle de forsikringer, byggeriet måtte kræve. Det gælder leverandørens produktforsikring og ansvarsforsikring samt entrepriseforsikring, byggeskadeforsikring og husforsikring, når installationen udføres af en FF B-certificeret installatør.

Ethvert professionelt husbyggeri med FF-Projekt skal igennem følgende procespunkter. Milepæle, som skal accepteres og eller udføres af bygherre/rådgiver, er markeret med fed.

 1. Bygningens regningsmæssige laster overføres til en skruefundamentplan, som tegnes i plan og snit med angivelse af xyz-reaktioner på skruefundamenterne
 2. Skruefundamentsamlingen med installationstolerancer og fastgørelsesmetode anvises
  – Installationstolerancer skal aftales med FF og afhænger af installationsmetode
  – Installationstolerancer er generelt +/- 2 mm lodret og +/- 30 mm vandret
 3. Eksisterende kabler og rør i byggegrunden påvises (også gerne de kommende,  og skruefundamentplanen tilpasses efter dem. Kabel- og rørpåvisning er også nødvendig for, at geotekniske undersøgelser og installation kan gennemføres uden fare
 4. Geoteknisk undersøgelse i kategori 2 med beskrivelser og styrkeparametre af alle jordlag til en meter under færdigt skruefundament udføres af ekstern virksomhed
 5. FF fordimensionerer (designer) skruefundamentet til opgaven og laver plan for udførslen
 6. Design og udførsel accepteres af bygherre/rådgiver
 7. FF udfører egnethedsforsøg på designet skruefundament (tid ca. en dag pr. stk.)
 8. Egnethedsforsøgsresultaterne forevises bygherre/rådgiver, som skal acceptere, at den påviste relation mellem drejemoment og bæreevne er gyldig i den konkrete byggegrund til det konkrete byggeri, før installationen kan gennemføres. En procentvis afvigelsestolerance under installationen aftales med FF.
 9. Endelig skruefundamentplan vedtages og tegnes – denne indeholder:
  – Placering, højde og nummerering af skruefundamenter fra S1 til S∞
  – Installationstolerancer
  – Drejemomentkrav og afvigelsestolerancer
 10. Skruefundamenternes centerplacering og højde afsættes på byggegrunden
 11. FF-certificeret installation med dokumentation af ovenstående
 12. Accept af installation – evt. udførsel af eftervisningsforsøg før accept
 13. Udførsel af FF-Forberedelse til aktiv katodisk beskyttelse®
 14. Betaling af udført arbejde
 15. Fremsendelse af endelig projektdokumentation