Professionel brug af skruefundamenter

Er du entreprenør, bygherrerådgiver, ingeniør, arkitekt, offentlig bygherre eller privat husbygger – så leverer Fremtidens Fundament skruefundamenter og services til alle professionelle behov:

  • KRINNER skruefundamenter til fundering og efterfundering af enfamilieshuse, sommer- og kolonihavehuse – til infrastruktur, anlæg og byinventar. Lette konstruktioner, der med fordel kan sættes på pæle- eller punktfundamenter. 
  • Samarbejder om projektering og installering af skruefundamenter. Med udgangspunkt i geotekniske jordbundsundersøgelser, testskrueninger, udarbejdelse af skrueplaner, bundkonstruktioner og praktisk installerings-vejledning. 
  • Videndeling, kurser og certificering i skruefundering, digitale værktøjer og et bredt udvalg af skruemaskiner. Så jeres virksomhed kan udføre installationsopgaver på det niveau i ønsker. Vi kan også hjælpe med installationen eller dele af den, hvis det passer bedst. 

Vores ambition er at give vores kunder og samarbejdspartnerne forudsætningerne for, at deres skruefunderingsopgaver holder samme høje standard som KRINNER skruerne selv – markedets bedste og mest pålidelige kvalitet. 

Fordelene ved KRINNER-systemerne

Hvis du vælger en funderingsmetode med skruefundamenter fra KRINNER, får du mange systemfordele sammenlignet med et traditionelt betonfundament.

KRINNERs produkter har et bæredygtigt og effektivt design, der muliggør højt effektivitets- og sikkerhedsniveau ved fremstilling af fundamentet.

Læs mere
Fuldt forsikringsgodkendte og professionelle løsninger

Skruefundamenter og services fra Fremtidens Fundament lever op til fuldt forsikringsgodkendte professionelle løsninger. KRINNER skruefundamenter har en fordel sammenlignet med andre professionelle punkt- og brøndfundamenter, uanset om de er af stål eller beton: Fundamenterne optager vandrette kræfter og kan installeres meget præcist med små tolerancer – selv i stenede jorder. Den selvskærende spids med slagkanter fjerner selv større forhindringer og hjælper en præcis, lodret og fast installation.

Som fundamentleverandør vil vi være kendt for god service, ansvarlig vejledning, sikker levering og god dokumentation for udført arbejde. Fremtidens Fundament, eller en af vores certificerede installatører, kan altid dokumentere bæreevne og levetid på de fundamenter, der leveres og installeres. Læs om vores principper.

Fremtidens Fundament har den praktiske og teoretiske viden, der er nødvendig for at projektere, udføre og dokumentere skruefundamenter til alle funderings- og efterfunderingsarbejder – også for store projekter.

Hos Fremtidens Fundament tilbyder vi to niveauer af kvalitetssikring, FF-Håndværk og FF-Projekt. De henvender sig til forskellige professionelle niveauer med hvert deres behov for sikkerhed. Læs mere om vores kvalitet i projekter med skruefundamenter.

Hvis du ønsker at samarbejde med os om skruefundamentering eller om projekter, hører vi meget gerne fra dig.

Læs mere
Bliv certificeret

Fremtidens Fundament har fem certifikatkurser, der hver især giver adgang til rabatter på skruefundamenter og værktøj – lejepriser og serviceydelser.

Læs mere
Lej fundamentet

Lej skruefundamenterne fremfor at købe eller bygge på beton. Til midlertidigt byggeri eller for en kortere tidsbegrænset periode kan fundamentleje være en både billigere og mere praktisk løsning. Hør mere om, hvordan vi sætter din bygning på lejede skruefundamenter.

Læs mere

Skruefundamenter bruges i mange sammenhænge
– Bliv inspireret af vores case byggerier

BOLIG

ERHVERV

ANLÆG

EFTER-
FUNDERING