Her i det tidlige forår kunne Foreningen Andelsgaarde indvie deres nye fælleshus på Lerbjerggård i Melby. Det nye drivhus er større end et enfamiliehus og står på et skruefundament.

Skruefundamentet består af 18 såkaldte Krinner-skruer, som hver især er 14 cm i diameter. Inden ingeniøren sagde god for byggestart, blev fundamentskruerne udsat for træk og tryk test med 1 ton. Skruen bevægede sig aldrig mere end seks millimeter, hvilket var rigeligt indenfor rammerne af ingeniørens krav.

Når Foreningen Andelsgaarde bygger, er det vigtigt, at det sker med respekt for de eksisterende bygninger, ikke alene på grunden, men også i lokalområdet. I Melby betød det, at drivhuset, som kommer til at fungere som fælleshus, blev opført som et længehus med fritstående træspær, der afspejler lokalområdets mange bindingsværkshuse.

Træk- og tryktest påviser skruefundamentets stabilitet

”Et drivhus er stort set lavet af glas. Det betyder, at der er meget små tolerancer for, hvor meget fundamentet og dermed skelettet, som glasset sidder på, må bevæge sig. Der skal simpelthen ikke ret meget bevægelse til, før glasset revner,” siger Jeppe Andersson, projektleder og bygningskonstruktør hos Fremtidens Fundament.

Kristoffer Tejlgaard fra tegnestuen Atelier Kristoffer Tejlgaard, er arkitekt på projektet og supplerer:

”Glas er meget vridningsfølsomt. Derfor står et drivhus normalt på en bundrem, der gør, at spærene ikke kan skride ud. Men på Lerbjerggård er der tale om fritstående spær, ovenikøbet på et drivhus der er større end et almindeligt enfamiliehus. Så skruefundamentet måtte træk- og tryktestes for at sikre nogle virkelig strenge krav til stabilitet af drivhuset.”

Foreningen Andelsgaarde valgte at lade Fremtidens Fundament levere skruefundament, fordi fundamentets stabilitet kunne dokumenteres ved test. Testen bestod i, at en monteret fundamentskrue blev udsat for en række tryk og træk, både vandret og lodret. Når fundamentskruen blev udsat for tryk eller træk med 1 ton, bevægede den sig aldrig mere end seks millimeter. Altså rigeligt indenfor rammerne af ingeniørens krav.

”Det var afgørende for bygherrens valg af skruefundament, at vi kunne lave en velunderbygget statisk dokumentation til ingeniøren, der viste, at skruerne kunne leve op til de meget strenge krav om stabilitet,” siger Jeppe Andersson.

Krinner-skruer på 14 cm i diameter

Med træk- og tryktesten vel overstået og dokumentationen for fundamentets stabilitet på plads, kunne byggeriet gå i gang.

”Vi måtte bruge nogle kæmpestore V140 Krinner-skruer. De hedder sådan, fordi de er 14 cm i diameter. En til hver søjle i bygningen, 18 i alt. Men så står huset også godt og stabilt,” lover Jeppe Andersson.

”Drivhuset er bygget ovenpå den gamle grisestald, og vi ville bevare så meget som muligt at det oprindelige fundament. Dette blev muligt, fordi vi valgte et solidt og stabilt skruefundament,” tilføjer Kristoffer Tejlgaard.

Desværre viste det sig, at der rundt om den gamle grisestald lå et gammelt kampestensfundament dér, hvor der skulle sættes skruer. Den uventede forhindring betød, at der måtte kæmpes bravt for at fjerne kampestenene rundt om fundamentet, der hvor fundamentskruerne skulle ned.

”Men det lykkedes heldigvis,” siger Kristoffer Tejlgaard.

 

Skruefundamentet giver store miljøfordele

Foreningen Andelsgaarde er ikke en traditionel bygherre. Foreningen er etableret i 2019 med det formål at styrke bæredygtighed i landbruget. Og det gælder både dyrkning, biodiversitet – og bygninger.

Når der tales bæredygtighed i byggeriet og i bygninger, er det ikke længere nok at tale om isolering. Der er nemlig langt større CO2 besparelser at hente ved at bruge de rigtige materialer, end ved bare at isolere mere. Foreningen Andelsgaarde er derfor stærke fortalere for, at vi er nødt til at være mere bevidste om, hvilke materialer og metoder vi bygger med. Kristoffer Tejlgaard uddyber:

”Beton er, med CO2 brillerne på, en af de helt store syndere. Vi kan ikke undvære beton, men vi kan i hvert fald begrænse brugen af det. For eksempel ved at bruge skruefundament i stedet for at støbe et betonfundament. Bare tænk på al den CO2 udledning, der ligger i gravearbejde, transport og betonproduktion ved et traditionelt fundament. Med skruefundamentet går vi bare ud og skruer fundamentet ned i jorden. Det må enhver da indrømme, er ret smart.”

Flere projekter med skruefundament på vej

Tegnestuen Atelier Kristoffer Tejlgaard og Fremtidens Fundament, som har arbejdet sammen om projektet hos Foreningen Andelsgaarde, har gennem årene arbejdet sammen om mange projekter. Og flere er på vej:

”Siden vi startede, er der kommet flere leverandører af skruefundamenter til. Men vi vælger som oftest at samarbejde med Fremtidens Fundament, fordi ingen andre har de samme kompetencer og samme udvalg af særligt store skruer. De er bare de mest tjekkede,” siger Kristoffer Tejlgaard tilføjer:

”Faktisk har vi allerede et nyt projekt i støbeskeen, og det bliver også i samarbejde med Fremtidens Fundament.”

Fælleshuset fik støtte fra Realdania og LAG

Foreningen Andelsgaardes nye fælleshus på Lerbjerggård i Melby, har modtaget støtte fra Realdanias Underværker og LAG – Lokale Aktions Grupper. Drivadan A/S har leveret det imponerende drivhus med træspær og skruefundament som et flot og bæredygtigt alternativ til et mere almindeligt drivhusbyggeri med stålspær og betonfundament.

Læs mere om Foreningen Andelsgaarde her: https://www.andelsgaarde.dk/