Udfordring:
Ved renovering og vedligeholdelsesarbejder langs banen er der ikke meget tid, for jernbanen skal lukkes. Der er derfor ikke tid til at støbe fundamenter. Her skulle installeres 17 punktfundamenter til at holde stolpekonstruktionen til forlængelsen af platformen så hurtigt og så støjsvagt som muligt.

Løsning:
Efter gennemgang af skruefundamentkvaliteter, jordbundsforhold, bæreevner, priser og installationstolerancer blev arbejdet ordret og udført på håndværksmetoden af en person med en PX 78 og en KR E 20 på omtrent 16 timer. Med det lette installationsværktøj DUSS PX 78 og KR E 20 var det muligt at arbejde på 4 spor på mange forskellige pladser.

Fordele:
KR E 20 og DUSS PX 78 giver en tidsbesparende og fleksibel løsning, der også egner sig til improvisationer undervejs, når noget viser sig ikke at være, som det var forventet, men opgaven alligevel skal løses professionelt til tiden.