Fremtidens Fundament ønsker at bidrage til en grøn omstilling indenfor byggeriet. Vores Krinner stålskruer kan ikke bare genbruges, de indeholder også minimum 75 procent genanvendt stål. Men kan et fundament lavet i stål virkelig være mere klimavenligt end alternativerne?

Som byggemateriale har stål et dårligt ry, fordi stålproduktion normalt udleder meget CO2. Men stål er faktisk et grønt byggemateriale, for det har den store fordel fremfor beton og træ, at det kan genanvendes i det uendelige, uden at det går ud over kvaliteten.

Al stål kan genanvendes

Al stål kan genanvendes – enten ved direkte genbrug eller ved omsmeltning til nye stålprodukter. I byggeriet er der ikke tal på, hvor meget stål, der genanvendes, men i den europæiske bilindustri genanvendes fx 90% af stålet. Det kræver langt mindre energi at omsmelte brugt stål end at producere nyt stål fra bunden. Ved fremstilling af stål fra jernmalm bruges normalt en højovn, der opvarmes med kokskul og kalksten. Denne proces er meget energikrævende i modsætning til omsmeltning af genbrugs-stål. Genbrugsstål smeltes nemlig i en lysbueovn, hvor grafit-elektroder skaber en elektrisk bue, der omdannes til varme, som smelter stålet. En lysbueovn udleder kun 1/5 af den kuldioxid, som en konventionel højovn udleder.

Cirkulære skruer

Krinner skruer er det rigtige valg, hvis du ønsker en klimavenlig løsning. Ikke blot er skruerne lavet af genanvendt stål – de indgår også selv optimalt i det grønne kredsløb. De kan nemlig genbruges direkte uden nogen bearbejdning eller omsmeltning. Ved nedrivning af det bygningsværk, som et skuefundament understøtter, skrues Krinner-skruerne blot op og sendes tilbage til Fremtidens Fundament. Vi tester skruerne og sikrer, at de har samme styrke og bæreevne, som en nystøbt Krinner-skrue.

Som et ekstra vidnesbyrd om at Krinner har skruet helt op for de cirkulære ambitioner, er produktionen af Krinner-skruer i Tyskland drevet af solenergi. Se filmen af den tyske fabrik i:

https://www.youtube.com/watch?v=8wb7PC9xxi0