Testhuset står solidt placeret på et 190 punkts skruefundament fra Fremtidens Fundament og vil de næste fire år danne rammen om brugerinvolvering, udvikling og test af løsninger, indretning og design til det kommende Mary Elizabeths Hospital på Rigshospitalet.

Testhuset er en 1:1 model af et udsnit af en del (en fingerspids) af det kommende Mary Elisabeths Hospital. Huset er i to etager og indeholder i stueplan både en sengestue, en vinterhave til ophold og aktiviteter samt et ambulatorium og et personalekontor. På første sal er der et stort lokale til workshop og forskellige aktiviteter.

Med et areal på 416 kvadratmeter er der plads til at teste mange funktioner, indretninger og arbejdsgange frem mod åbningen af det nye hospital. Indhold, farver og former i de enkelte rum vil løbende blive ændret og tilpasset, alt efter hvilke løsninger og hvordan, der testes i huset​.​​

Fra test til aflevering af fundamentet på tre uger

Der var mange gode grunde til, at Center for Ejendomme i Region Hovedstaden besluttede at bruge et skruefundament og ikke lave et betonfundament. Først og fremmest var det væsentligt, at skruefundamentet gav mulighed for at reducere byggetiden, så det øvrige hospital blev generet mindst muligt.

”Det var et projekt, der skulle gå relativt stærkt,” siger Jeppe Andersson fra Fremtidens Fundament og fortsætter:

”Så det betød også noget, at vi kunne være færdige på under tre uger. Fra test af jordens bæreevne til aflevering af det færdige skruefundament. Alt inklusive.”

Bæredygtig økonomi at leje skruefundamentet

Skruefundamentet er en bæredygtig løsning, som kan pilles ned igen om nogle år, og så er det ikke nødvendigt at rense jorden for beton og stålelementer.

”Det betyder meget for os i forhold til ønsket om en grøn profil, at vi kunne leje skruefundamentet, da det derved ikke skal skrottes, men kan bruges i andre projekter,” siger Nikolaj Nelsson, Projektleder, Arkitektur og Landskab i Region Hovedstadens Center for Ejendomme. Jeppe Andersson er enig og supplerer:

”Når huset ikke skal bruges mere, kan skruefundamentet bare tages op igen og returneres til Fremtidens Fundament. Så kan der i princippet bare sås græs på den tomme plads, og i løbet af et par uger kan man ikke se, at der stod et hus der.”

Overraskelser i Rigets undergrund

Byggeriet af testhuset bød også på overraskelser, og ikke altid af den rare slags.

”Da vi lavede test af jordens bæreevne, fandt vi ud af, at vi alene kunne bore ned i det øverste jordlag. Hvorfor? Fordi lige nedenunder lå en glemt kælder. Med andre ord en masse beton, der bare var kastet noget gammelt opfyldsjord ovenpå,” fortæller Jeppe Andersson.

Problemet var, at med de gængse regnemetoder er det ikke muligt at beregne bæreevnen på opfyldsjord af den beskaffenhed.

”Det var noget af en overraskelse for os alle, men heldigvis slog det ikke totalentreprenøren, Svaneeng, og teamet fra Fremtidens Fundament ud af kurs,” siger Nikolaj Nelsson og fortsætter:

”De var virkelig løsningsorienterede og fandt en løsning. Den indebar væsentlig flere punkter i skruefundamentet end oprindelig planlagt, men den var sikker, og kunne holde sig indenfor tidsplanen. Det var ret godt gået.”

”Heldigvis viste vores test, at der kunne laves en sikker løsning oven på betonkælderen. Vi skulle ”bare” etablere 190 punkter i skruefundamentet i stedet for de oprindelige planlagte 35. Det var en god løsning, men det var en udfordring, at der pludselig skulle bestilles noget mere materiale ret hurtigt. Og det blev ikke nemmere af, at det var nogle ret specielle skruefundamenter, vi skulle bruge. Men vi har et rigtig godt netværk ude i Europa, så det lykkedes,” fortæller Jeppe Andersson.

Indlagte børn morede sig over skruefundamentet

Man skal lede længe efter en grund med så mange el, kloak og rørinstallationer, som en hospitalsgrund. Og Rigshospitalet er ingen undtagelse. Derfor udfordres projektet også af mange opmålinger og tilpasninger inden de 190 skruer kunne sættes i. Testhuset endte med at stå på græsplænen foran den eksisterende børneafdeling. Og det var nok ikke det værste sted.

”Pladsen vi til sidst fandt egnet, ligger lige udenfor den eksisterende børneafdeling. Vi har efterfølgende fået at vide, at mange af børnene faktisk syntes, at det var ret skægt at se på, når fundamentskruerne blev skruet ned i jorden,” siger Nikolaj Nelsson.