…tænkte beton-entreprenøren Tommy Aastrup, da stormfloden Bodil oversvømmede familiens hus. For at klimasikre og bygge miljøvenligt valgte han at sætte deres nye hus på skruefundamenter

Da stormfloden Bodil lagde vejen forbi Jyllinge i 2013 besøgte den også familien Aastrup. På Åvej små 300 meter fra fjorden stod vandet en meter højt inde i huset. Familiens hus blev så vandskadet, at det krævede omfattende renovering.

Det blev startskuddet til et byggeprojekt, der en gang for alle skulle sikre familien mod fremtidige oversvømmelser. Og når nu der skulle bygges, så skulle der bygges godt. Miljøvenligt ned i mindste detalje og med flest mulige lokale materialer. Et bæredygtigt hus bygget med ansvarlig brug af ressourcerne.

Derfor valgte Tommy og Maja Aastrup at bygge familiens fremtidige hjem til dem og deres to drenge på skruefundamenter. Nu fem år efter besøger vi dem for at høre mere om tankerne bag husbyggeriet, og hvordan det er gået.

Derfor skulle huset stå på skruer
– Området er lavt, der er højt grundvand og her har været oversvømmet én gang. Så tænkte jeg: Beton suger vand, det gør jern ikke! Så det var en praktisk løsning, og så er CO2 regnskabet noget bedre med skruer, forklarer Tommy Aastrup om valget af fundering.

Med 15 års erfaring som entreprenør inden for kloakering og betonfundamenter kender Tommy Aastrup ellers alt til, at bygge med beton. Et traditionelt randfundament ville være den nemme løsning for en mand med Tommy Aastrups baggrund.

– Jeg kunne selv have bygget det for det halve af skruefundamentets pris. Så det havde været billigere for os at vælge beton, men det var ikke den rigtige løsning. Hverken miljømæssigt eller byggeteknisk, mener Tommy Aastrup.

Naboerne til begge sider har bygget nyere huse, og de har skullet pilotere for yderligere at sikre betonfundamenterne under deres nye huse i den bløde jord.

Beton holder ikke evigt
– Alle tror, at beton holder evigt, men det gør det altså ikke. Og den måde, vi bygger betonfundamenter i dag, er jo en relativ ny ting. For 50-60 år siden byggede man typisk et ventileret randfundament i beton med krybekælder under huset, men i dag bygger vi et lukket fundament med plast-isolering og betondæk. Derfor er fugten sværere at slippe af med og holde ude af konstruktionen, forklarer Tommy Aastrup.

– Skruefundamenterne har længere levetid end beton, og de kan endda genbruges. Betonen skal vi også hakke op og køre væk, den dag huset ikke skal stå her længere. Det er heller ikke så bæredygtigt.

Tommy Aastrup valgte derfor i stedet at sætte huset på skruefundamenter.

– Det er faktisk også været nemmere at bygge huset, fordi skruerne slet ikke sætter sig. Man kan bygge med små tolerancer, og det gør det hurtigt at lægge en rem på og bygge videre på huset. Og ingen af skruerne har sat sig gennem årene, de står helt fast i jorden.

Et sundt hus med naturlig ventilation
Tommy Aastrup fulgte de gode klimatanker fra fundamentet op gennem resten af huset.

Huset er bygget af præfabrikerede trækassetter fyldt med 300 mm træfiberisolering, mens der er 400 mm isolering i loft og gulv. På taget er der tagpap og på facaden douglasgran behandlet med linolie.

Der er ikke brugt dampspærre i huset og indvendigt er alle vægge lerpudsede. Med ler som Tommy selv har hentet i den lokale grusgrav, selv rørt sammen og selv pudset op i 1,5-3,5 centimeters tykkelse.

– Leret giver et fantastisk stabilt indeklima, fordi væggene nemt kan optage og afgive fugt. Vi kan have huset fuld af gæster uden at ruderne dugger, siger Tommy Aastrup.

Med 26 gæster indendørs kunne luftfugtigheden holdes på 60%. Ret imponerende fordi huset er testet til at være tættere end et passivhus, og der er ikke installeret ventilationsanlæg i huset. Luftskiftet klares med ventilationsvinduer, hvor frisk luft trækkes ind og opvarmes mellem en forsatsrude og en termorude inden det sendes ind i selve huset.

Andre skal kunne bygge på samme måde
Familien Aastrup har på mange måder bygget et hus, der er tilbage til rødderne med enkle materialer og simple konstruktioner. I virkeligheden er det også et hus, der på flere punkter er nytænkende og rækker ind i fremtiden. Og måske kan tjene som eksempel for andre.

Strøm beskytter mod rust

Tommy Aastrup valgte skruefundamenter uden galvanisering og tilsluttede fra start anlægget med aktiv katodisk beskyttelse – dermed nedbrydes stålet ikke af rust.

Lær mere om katodisk beskyttelse

Læar mere om katodisk beskyttelse

– Det er måske et alternativt hus, selvom jeg ikke kan fordrage det ord, griner Tommy Aastrup, for det skal jo netop ikke være alternativt, men sådan vi allesammen bygger. Det skal være nemt for andre at kunne bygge på den måde. At bygge bæredygtigt skal blive det nye mainstream.

Tommy Aastrup drager paralleller til byggetraditionen fra “Bedre Byggeskik” husene. Som en ny bæredygtig måde at bygge på, der tager udgangspunkt i robuste materialer og gedigne konstruktioner, der kan tåle tidens tand.

– Der er flere, der skal bygge sådanne huse. Derfor er det vigtigt, at vi får erfaring og dokumentation for, at løsningerne er holdbare. At vi får skrevet løsningerne ind i bygningsreglementerne, så man kan vælge mellem at bygge et “grønt” hus og et traditionelt typehus. Og så man nemt kan få finansiering og forsikring af den slags byggerier.

Første danske hus med aktiv katodisk beskyttelse
Tommy Aastrup valgte som den første i Danmark at rustbeskytte sine skruefundamenter med aktiv katodisk beskyttelse. En løsning som Fremtidens Fundament har udviklet i samarbejde med Krüger Aquacare. Principperne er velkendte og brugt til at forhindre rust i armeringen i betonbroer, stålkonstruktioner, tanke mv.

Fordi planen fra start var at tilslutte den katodiske beskyttelse, valgte Tommy Aastrup derfor at bruge skruer uden den galvanisering, som Krinner-skruer leveres med som standard. I stedet er skruefundamenterne af sort stål.

Alle skruefundamenter er forbundet med et metalbånd, og en svag strøm sendes igennem og ud i jorden. Dermed forhindres nedbrydningen af stålet, og metoden virker:

– Skruerne har holdt fuldstændigt den samme elektriske modstand gennem årene. Det vil sige, at skruerne bevarer den samme godstykkelse, og at der ikke sker nogen nedbrydning af dem. Det er godt at vide, at beskyttelsen af skruerne fungerer perfekt. De holder i min tid, og så kan andre bruge dem bagefter, intet går til spilde. Det er en rar tanke, fortæller Tommy Aastrup, som heller ikke er helt færdig med at bygge med skruefundamenter:

– Næste projekt er en ny udvidet garage, hvor jeg også kan have mit værksted. Det skal selvfølgelig også stå på skruer, slutter Tommy Aastrup.