Fremtidens Fundament har foreløbigt bidraget med 1.000 kvadratmeter jord, og det betyder, at der nu er mere vild natur på vej i Store Åmose.

Fremtidens Fundament handler om bæredygtighed. Det gør det, når der bygges nyt hus, men det gør det også, når det handler om vores natur og omgivelser. Sådan helt generelt.

Derfor støtter vi Den Danske Naturfond, der sikrer mere plads til naturen i hele landet ved at købe jord og genoprette naturen, pleje den og sikre den for eftertiden.

Mere vild natur

De foreløbig 1.000 kvadratmeter som Fremtidens Fundament har bidraget med, ligger ved Sorø. Her har Den Danske Naturfond nemlig købt et område af Store Åmose på 25 hektar i det sydøstlige hjørne af Store Åmose i Sorø Kommune.

Området får navnet Maglebjerg Mose, og her beskytter Naturfonden fremover naturen i samarbejde med Sorø Kommune. Det betyder mere vild natur med vådområder og genskabt højmose, og det giver flere levesteder til sjældne dyr og planter og en håndsrækning til klimaet.

Her er lidt fakta om Maglebjerg Mose:

  • Området bliver til gavn for biodiversitet og klima
  • Her er gode levevilkår for havørn, odder og orkidéer
  • Visionen er at skabe Sjællands største natur- og klimaprojekt.

Få mere at vide her

Du kan læse mere om naturområdet Store Åmose her

Den Danske Naturfond

Den Danske Naturfond er en privat erhvervsdrivende fond stiftet af den danske stat, Villum Fonden og Aage V. Jensen Naturfond.

Du kan læse mere om Den Danske Naturfond her