KB Fritidshuse udvikler og forhandler fleksible modulsystemer til fritids- og kolonihavehuse, der giver mulighed for at designe sit helt eget fritidshus.

Fremtidens Fundament har udviklet et fundament til KB Fritidshuse, der sikrer hurtig, solid og bæredygtig etablering af et skruefundament.

KB Fritidshuse er ejet af tømrermester Kenneth Henriksen, der overtog firmaet i 2020. Virksomheden bygger primært kolonihavehuse solidt bygget på skruefundamenter fra Fremtidens Fundament.

”I de fleste kolonihaveforeninger hverken må eller kan man lave støbt fundament. Størrelses– og adgangsforholdene kræver en enkel og skånsom byggemetode, og her passer bæredygtige skruefundamenter perfekt ind i vores byggekoncept,” siger Kenneth Henriksen og fortsætter, ”det er desuden meget dyrt at etablere et betonfundament, og med en maksimal belåningsgrad på 750.000 kroner spiller prisen også en stor rolle.”

Fundamenter med solide fordele

Det tætte samarbejde er også vigtigt for kundedialogen. Kenneth Henriksen ved i dag, hvad der kræves af skruefundamenter til forskellige hus-størrelser, og kan allerede i den indledende kundedialog estimere prisen ret præcist uden at involvere Fremtidens Fundament.

”Skruer er det ideelle alternativ til beton, fordi bæreevnen er veldokumenteret”, siger Kenneth Henriksen, ”KB Fritidshuse og Fremtidens Fundament har arbejdet sammen i syv år, og vi har aldrig oplevet en klage over fundamentet”.

Kolonihavehus sank i jorden

Kolonihavehuse er ofte placeret i marginaljord (fx mosejord), som er lidt mere usikker. Her ser man tit 1-3 meter blød bund, og det giver problemer, når man arbejder med betonfundamenter.

Rune Roepstorff Nissen, ejer af Fremtidens Fundament siger: ”Det er sket et par gange, at vi har måtte komme kolonihusejere til undsætning, når deres hus var godt i gang med at synke i jorden. Fundamentet var simpelthen ikke dybt nok. I dyb, blød jord er skruefundamenter en fordel, for vi kan jo forlænge skruerne helt ned, så de står i fast jord.”

Og skruefundamenter er ikke blot en fordel, når huset skal holdes oppe, men også når det skal holdes nede.

”En selvbygger i Brøndby havde ikke tålmodighed til at vente på byggetilladelsen på sit KB Fritidshus. Han havde ikke taget højde for den tilladte byggehøjde og fik afslag, fordi huset var 10 cm for højt. Gode råd var dyre, men fordi huset stod på skruefundament, undgik han at rive det ned igen. I stedet blev huset løftet fri, der blev fjernet 10 cm jord og skruerne blev skruet 10 cm ned. Et voila! Huset levede op til byggereglementet.”, siger Rune med et smil.

Læs historien om, hvordan vi reddede Peters kolonihavehus: https://www.fremtidensfundament.dk/kolonihave-huset-blev-reddet-paa-4-timer/

Altid grundige jordbundsundersøgelser

Det første fritidshus KB Fritidshuse og Fremtidens Fundament lavede sammen lå i Korsør. De første estimater lød på, at der var en meter ned til fast grund. Da man borede, viste det sig dog, at det slet ikke holdt stik, så Rune måtte tage varevognen helt tilbage til Værløse og hente nogle længere skruer. Fundamentet blev dog færdig på én dag som lovet.

”Siden har vi altid lavet grundige jordbundsundersøgelser, så vi sikrer, at vi vælger den rigtige skruetype. Vi vil gerne ud og testskrue – så fundamentplanen er klar, når vi går i gang,” siger Rune.

Vi kan bl.a. gennemføre en træktest, der tester skruernes bæreevne i den aktuelle jord. Det sikrer, at man er teknisk forberedt til at sætte fundamentet i jorden og vælge de rigtige skruer.

Fokus på kvalitet gennemsyrer alle dele af samarbejdet. De to virksomheder deler data i programmet Punktlig og har udarbejdet et kvalitetssikringsmateriale, der strømliner hele byggeprocessen.

”Kvalitetssikringen omfatter bl.a. rapportering af fundamentets status. Hvis skruerne fx ændrer retning, så registreres det af Fremtidens Fundament. Så ved vi, at vi skal medbringe ekstra limtræ”, siger Kenneth Henriksen.

Når det grundige forarbejde er gjort, går etableringen af skruefundament forrygende stærkt. Selve etableringen tager kun én dag.

Koncept er godkendt af Teknologisk Institut

KB Fritidshuses unikke modulsystem er godkendt af Teknologisk Institut. Modulerne er bygget i samme kvalitet og isolering som helårshuse. Træ er et bæredygtigt byggemateriale og bæredygtighed kendetegner også skruefundamentet, der har et klimaaftryk som er 95% mindre end et betonfundament. Bundkonstruktionen har desuden en række praktiske fordele.

Skruefundamentet er specialdesignet til bundrammen, der er af limtræ. Konstruktionen er rottesikret og trækonstruktionen gør det uhyre nemt at lave gennemføringer.

”Vores kolonihavehuse svæver 25 cm over terræn og er dermed fremtidssikret mod højt grundvand,” siger Kenneth Henriksen.

Bygger på fem til syv dage

Vælger man KB Fritidshuses Færdigbyg-løsningen, kan man forvente en samlet byggetid på fem til syv dage. Fundamentet etableres på én dag, og selve huset tager fire til seks dage at rejse. Netop nu arbejder man sammen om to Færdigbyg-projekter. Et kolonihavehus på Kongelundsvej i Skovlunde og et sommerhus på Enø.

”Vi har et godt samarbejde og et unikt produkt. Rune Roepstorff er dygtig og troværdig, og vi er fælles om vores fokus på at fremme bæredygtigt kvalitetsbyggeri”, slutter Kenneth Henriksen.