Terrasserne er det mest oplagte sted at starte med at arbejde med skruefundamenter. U-fundamentet erstatter hurtigt og let den nedgravede stolpe eller stolpestenen

U-fundamenter

Du sætter U-fundamenterne der, hvor du ellers skulle sætte en understøtning.

Start med at måle op til centerpunkterne for skruefundamenterne, og derefter slår du jordspyddet i jorden til den orange kant. Når dette er gjort, opsættes og installerer du alle skruefundamenterne i den ønskede højde med hjælp af laser eller vaterpas.

Afhængig af højden på terrassen kan du bygge enten en høj eller en lav terrassekonstruktion. Den høje er meget lettere og hurtigere. De bærende bjælker lægges ned i U-fundamentet, hvor de kiles fast og fastgøres med franske skruer eller lignende.

U-fundamenterne fås i forskellige længder, så de matcher gode og dårlige jorder og evt. kan udjævne store terrænforskelle.

Forsikringsgodkendt fundament

Du kan sætte et forsikringsgodkendt fundament til terrassen på en formiddag, som du let kan bygge videre på. Du kommer ikke til at ødelægge haven med gravearbejde, og fundamenterne kan let fjernes og genbruges, hvis terrassen en dag skal flyttes.

Fremtidens Fundament kan udføre geotekniske forundersøgelser og tegne en fundamentplan.

I fundamentbutikkerne kan du vælge de rigtige skruefundamenter og leje eller købe værktøjet til installationen. Vi kan også give et tilbud på opgaven udført af certificerede installatører.

Eksempler på terassser