Tre steder bygges lige nu boliger til københavnske hjemløse. Første rejsegilde er afholdt for 12 små rækkehuse – som står på skruefundamenter fra Fremtidens Fundament

36 nye boliger til hjemløse og udsatte borgere i København er et stort skridt nærmere. Det blev nyligt markeret med et velbesøgt rejsegilde på Oliefabriksvej på Amager, hvor de første 12 boliger er ved at få lagt tag, vinduer sat i og træbeklædning sømmet på facaden.

Boligerne står indflytningsklar til sommer, og de bliver et vigtigt skridt i de kommende års skærpede indsats for at give byens hjemløse tag over hovedet. Eget hjem har nemlig vist sig at være det vigtigste redskab mod hjemløshed og til en ny start i livet.

Del af ny strategi mod hjemløshed
De 36 boliger opføres som såkaldt skæve huse. Det er billige boliger til hjemløse, der ikke passer ind i de almene boliger, som kommunerne ellers kan anvise hjemløse til. De senere år er byggeriet af skæve boliger dog gået helt i stå. Men en ny national strategi for at bekæmpe hjemløshed lanceres i 2021, og her lægges op til, at skæve boliger bliver en vigtig del af indsatsen.

I København er det boligforeningen 3B, der har valgt at gå forrest med at bygge skæve boliger. Nu i form af små rækkehus-bebyggelser placeret tre forskellige steder i Københavnsområdet.

Derfor var rejsegildet også en vigtig markering af den sociale indsats for de hjemløse, og der var deltagelse af KAB byggedirektør Rolf Andersson og Københavns socialborgmester Mia Nyegaard, (R).

Robuste skæve boliger
Afgørende for skæve boliger er, at huslejen kan holdes omkring 3000 kr. om måneden. Det betyder, at der skal bygges økonomisk. Der skal samtidig bygges, så bygningerne kan tåle hårdt dagligt slid, så driftsudgifterne holdes nede.

Derfor er 3B’s kommende hjemløse-boliger bygget i robuste konstruktioner og materialer. De er også bygget med fokus på bæredygtighed, og bag byggekonceptet for de robuste skæve boliger står entreprenørvirksomheden Egen Vinding og Datter. De er specialiseret i bæredygtigt byggeri og valgte en fundamentsløsning fra Fremtidens Fundament for at nå i mål med bæredygtighed og økonomi.

Skruefundament = billigere fundament
På de tre grunde er der også en kombination af vanskelige jordbundsforhold og forurenet jord. Det ville normalt betyde, at meget jord skulle graves op og køres væk og meget beton skulle fyldes i jorden. Ved at bruge skruefundamenter spares derfor mange kubikmeter klimabelastende beton og flere hundrede tusinder kroner på fundamentsudgifter.

Boligerne skulle dog have betongulve for at være robuste, og de skulle have niveaufri adgang. Derfor blev V-skruerne fra KRINNER skruet ned, så toppene kunne kobles med armeringsjernet til et støbt betondæk i terrænhøjde. Med denne metode får man et robust betongulv, der klarer hverdagens slid, men uden at skulle fundere med et dybt randfundament af beton.

Netop nu er Fremtidens Fundament ved at installere skruefundamenter til den tredje bebyggelse med robuste skæve boliger til 3B. Det bliver 12 rækkehuse på Kongelundsvej på Amager. Anden bebyggelse er under opførelse med 12 boliger på Hulgårdsvej i København NV og også her bygges på KRINNER skruefundamenter.