Familiens nye fritidshus skulle opføres på et skruefundament. Bæredygtighed, æstetik og pris var afgørende for beslutningen.

I Klitmøller ud til Vesterhavet finder man nogle af Danmarks smukkeste sommerhusgrunde.

Og lige præcis her valgte arkitekt Kim Høite, at familiens nye fritidshus skulle opføres på et skruefundament. Bæredygtighed, æstetik og pris var afgørende for beslutningen.

”Vi har længe haft kig på et skruefundament og synes faktisk, at det er ret genialt,” siger Kim Høite.

Der var flere gode grunde til, at beslutningen blev et skruefundament, men som arkitekt var det ikke mindst det æstetiske ved løsningen, der trak.

”Naturen herude er virkelig smuk, og skruefundamentet får nærmest hus og terrasse til at svæve hen over naturgrunden, hvilket på en måde fremhæver naturen mere end huset. Det er meget smukt,” siger Kim.

En skånsom løsning til en sårbar natur

Men også mere jordbundne forhold fik overbevist Kim om, at det skulle være et skruefundament.

Kim havde det skidt med, at der skulle graves et stort hul, som skulle fyldes op med beton og som ville kræve store maskiner og lastbiler ind og ud på grunden.

”Med skruefundamentet skulle der ikke graves på den smukke grund, og ingen store maskiner eller lastbiler skulle køre rundt,” siger Kim og fortsætter: ”Og så har jeg i øvrigt observeret, at der er huse herude, som er bygget på betonfundamenter, som har haft vandproblemer i byggefasen. Hvis vandet skulle komme til at

stå højt over den nærliggende grøft hos os, er vores hus så højt hævet, at det ikke ville give problemer.

Skruefundamenter er den bæredygtige løsning

Med i Kim og familiens beslutning var også, at når man vælger et skruefundament og dermed fravælger beton, udgravning og kørsel, så reducerer man samtidig CO2-udslippet med 90 procent. Nå ja, og hvis Kim en dag får lyst til at flytte huset til et andet sted på grunden – eller til en helt anden grund – så kan han bare skrue det genanvendelige fundament op, og skrue det ned igen et andet sted.

Den rigtige pris – uden overraskelser

Men selvfølgelig spillede prisen også ind i valget, og måske i endnu højere grad sikkerheden for, at prisen var stabil og ikke ville byde på overraskelser.

”Hvis du laver et betonfundament, så skal du grave i jorden. Og når du graver i jorden, ved du aldrig, hvad du finder. Er jorden forurenet, er det dig, der skal betale for rensningen. Men med skruefundamenter skal der ikke graves, og derfor er der ingen risiko for oprensning af jorden,” slutter Kim.

Fakta om projektet

  • Fritidshus på 60 m2 fra Add a Room beliggende på sandgrund i Klitmøller.
  • ADD A ROOM huset består at tre rumstore moduler, bygget og monteret med køkken og bad i en hal i Hvide Sande. De ankom med blokvogn, blev kranet ind på skruefundamenterne og blev færdig til indflytning på én dag. Konceptet kræver hverken randfundamenter eller terrændæk og er dermed perfekt til skruefundamenter.
  • Skruefundamentet til huset består af 24 KSF V 89×2100-M24 stålskruer fra Krinner med en gennemsnitlig længde på 2,1 meter.
  • Terrassen står på 18 KSF M 60×1000-M12 stålskruer fra Krinner.