Til en boligforening i Frederikssund har Fremtidens Fundament på bare fire dage etableret et skruefundament i en asfaltbelægning. Fundamentet, der består af 46 skruefundamenter, skal bære omkring 20 carporte. På ganske kort tid var fundamentet klar til, at carportene kunne bygges på en ren og lettilgængelig byggeplads.

Kort installationstid
Ingeniørvirksomheden Art-tek, der blev benyttet til opgaven for boligforeningen, kendte på forhånd til Fremtidens Fundament og foreslog derfor skruefundamentet som en mulighed, da boligforeningen skulle indhente tilbud.

– Ingeniøren sendte os information om de belastninger, som fundamentet skulle kunne håndtere, og det gjorde det nemt for os at finde de rette skruefundamenter, siger Rune Roepstorff Nissen, indehaver af Fremtidens Fundament, og fortsætter:

– Fremtidens Fundament blev valgt, fordi KRINNER-skruernes installationstid er kort, også når skruerne skal igennem besværligt underlag. Det er især en fordel i denne opgave, hvor der er belægning på de eksisterende P-pladser og store udstøbninger ved alle kantstenene samt store rødder.

Alligevel tog det kun Fremtidens Fundament fire dage at etablere et fuldt fundament til de ca. 20 carporte. Skruefundamenterne, der blev anvendt, går mellem 1,6 og 2,1 meter i dyben.

Hurtig byggeproces og sparede ressourcer
Resultatet af at anvende skruefundamentet er en hurtig byggeproces, hvor en brugbar byggeplads er tilgængelig umiddelbart efter installation, ligesom skruefundamentet giver mulighed for at forlænge asfaltens levetid.

Skruefundamentet sparer tid og skåner miljøet sammenlignet med et fundament, der er etableret med udgravning og beton. Med tanke på den grønne profil er der sparet mange biler med beton og mange vognlæs jord, der skulle have været kørt bort. Under asfalten er jorden formentligt forurenet og skulle derfor have været på deponi.