Bæredygtige rækkehuse af træ til hjemløse, bygget til hårdt dagligt slid og på ny type klimavenligt fundament – inspiration til kommende træhus-byggerier

Tre steder i København er der bygget nye hjemløse boliger. Små etværelses rækkehuse på godt 30 kvadratmetre med et stort multirum, køkken og bad, lille have og et redskabsskur.

Da de første 10 boliger på Hulgårdsvej stod færdige, kom Københavns socialborgmester på besøg. Hun ville se nærmere på de såkaldte Robuste Skæve Huse, der skal være med til at stoppe stigningen i Københavnske hjemløse. De udgør en fjerdedel af alle danske hjemløse.

– Vi har brug for boliger som disse, sagde socialborgmester Mia Nyegaard (B), til den lokale Brønshøj-Husum avis, der var med på socialborgmesterens rundtur.

Mia Nyegaards begejstring flugter med erfaringer fra udlandet. De viser, at det allervigtigste er, at hjemløse får egen bolig, der passer til netop deres behov. Og på Christiansborg er landspolitikerne derfor også enige om, at flere boliger til hjemløse skal indgå i en ny strategi for at bekæmpe hjemløshed.

Netop de Robuste Skæve Huse er et specielt godt bud på fremtidens hjemløse-boliger.

Robuste boliger til skæve eksistenser
Det er især i de store byer, der kommer flere hjemløse. Skal der bygges nye boliger her, er problemet, at der er meget begrænset med byggegrunde. Og de ledige grunde er ofte svære at bygge på.

Boligselskabet 3B tog dog udfordringen op og besluttede sig for at opføre 34 nye hjemløse boliger på udvalgte grunde i København. Entreprenøren Egen Vinding & Datter kom med det bedste bud på, hvordan de bedst kunne bygges.

De første er færdige, og det er blevet til nogle unikke huse. Husene er at træ, opført af CO2-besparende og bæredygtige materialer, med lang levetid, og som senere kan genbruges. Selv om det er træhuse, så er de meget robuste.

– Vi har valgt materialer og konstruktioner, som kan tåle et ekstremt hårdt slid. Og skulle noget endelig gå i stykker kan det nemt udskiftes. Bygherre forlangte huse, der holder i 30 år, men de her står her også om 100 år, forsikrer byggeleder Jan Ploug fra Egen Vinding & Datter.

Træhuse der kan højtryksspules indvendigt
– Der er glittede betongulve og fibergips-vægge indvendigt. Gulvene er af højstyrke beton og holder til alt. Væggene er også stærke. Går en gipsplade i stykker, udskifter man den bare. Når en ny beboer flytter ind, kan hele boligen højtryksspules.

– Der er intet, der holder eventuel fugt tilbage inde i væggen, og dermed får vi en sund og langtidsholdbar konstruktion, siger Jan Ploug.

Egen Vinding og Datter har selv bygget alle husene fra bunden af på hver enkelt grund. Et alternativ havde været at købe dem som moduler fra en fabrik, men det viste sig, at økonomien var nogenlunde den samme.

I de fleste boligbyggerier er de indvendige gipsvægge udført med et dobbelt lag af blødere og billigere gipsplader med et lag glasvæv og en gang maling. De tåler hverken stød eller slag og da slet ikke en spand vand.

I de Robuste Skæve huse er væggene af dobbelt lag fibergips. Gipsplader, der er slagfaste, og som tåler vand. Pladerne er ubehandlede, men designmæssigt passer de godt til det rå look med betongulv og Troldtekts lofter.

Åndbare huse med godt indeklima
– Materialevalget er en del af byggeriets robusthed og lange levetid. Samtidig har vi bygget væggene som åndbare konstruktioner. Der er ingen dampspærre, og væggene er designet til at kunne optage fugt og afgive den igen uden at det ophobes inde i selve væggen, siger Jan Ploug.

At bygge åndbare huse er et specielt koncept som Egen Vinding & Datter har udviklet gennem en årrække.

Tanken er at bygge både simpelt, bæredygtigt og på en måde, så man får et godt indeklima og undgår byggeskader fra fugtophobninger i væg- og loftkonstruktionerne.

I de Robuste Skæve Huse udgøres de bærende vægge af en træramme isoleret med papiruld eller hør. Inderst er der fibergips, og i facaden er vindspærren en plade af sammenpressede cellulosefibre.

Yderst et ubehandlet bræddelag med en behandling af jernvitriol for at opnår ensartighed.

Ny fundament-type er robust og bæredygtigt
En stor del af bæredygtigheden ved de Robuste Skæve Huse starter allerede i jorden. Rækkehusene er opført på grunde, som er svære at bygge på – det kan være med forurening i undergrunden, dårlige eller uens jordbundsforhold, måske en vanskelig udformning af selve grunden.

Egen Vinding og Datter løste udfordringen med at skulle bygge ens huse på meget forskellige grunde, ved at udvikle et nyt og helt specielt fundament til husene.

– Bygherre ville have betongulve overalt i husene af hensyn til drift og vedligehold. Men i stedet for at støbe et dyrt og miljøbelastende randfundament i beton valgte vi at bruge skruefundamenter til at understøtte en armeret betonplade isoleret med EPS, fortæller Jan Ploug

Bærende betonplade på skruefundamenter
– Det er således en ret kraftig og stærkt funderet betonplade, som bærer rækkehusene. Løsningen betyder, at uanset hvilke overraskelser vi fik, da vi begyndte at fundere husene, så påvirkede det ikke økonomien i projektet nævneværdigt. På Hulgårdsvej opdagede vi f.eks., at der pludselig var 8 meter til bærende jord nogle steder på grunden. Det var blevet rigtigt dyrt at ekstra-fundere med et betonfundament. Med skruefundamenter, var det kun en lille ekstraudgift.

Også i betonfundamentet har Egen Vinding valgt at bygge uden dampspærre.

– Fordi vi har en stærk armering og god tæt beton, så behøver vi heller ikke damp- og radonspærre under betonpladen. Dampspærrer kan være problematiske at bygge med. De bliver ofte utætte eller nedbrydes, så det er også et plus, at man ikke skal tage hensyn til etableringen eller holdbarheden af sådan en, synes vi.

Vil bygge stort på skruefundamenter
Den nye type fundament vil Egen Vinding & Datter også bygge med i fremtidige projekter. Både til boliger i enfamilies- og rækkehuse, men også til betydeligt større projekter – hvoraf flere er på vej.

Fakta:
34 hjemløse boliger opført i København: Hulgårdsvej, Oliefabriksvej og Kongelundsvej. Rækkehuse af træ med boliger på 30 kvm: Et stort opholdsrum med køkken plus toilet og bad. Alle med egen have, redskabsrum og en lille overdækket terrasse.

Husene er opført i bæredygtige materialer og designet til hårdt dagligt slid og stor beboerudskiftning. Med betongulve og fibergipsvægge, der tåler at spules med højtryksrenser.

Til hver bebyggelse er der et fælleshus med en social vicevært og fælles faciliteter.

Husene opvarmes med varmepumpe, og alle materialer har lille klimaaftryk. Træhusene er opført på skruefundamenter, der sparer CO2 og mindsker risikoen for store ekstra-regninger til fundering. Alle materialer kan skilles ad og genanvendes eller genbruges.

– Vi tror på, at det er en god og bæredygtig måde at fundere huse på skruefundamenter fremover. Fordi man både sparer CO2 og mange råstoffer, mens vi slipper for uforudsete udgifter undervejs i byggeriet, siger Jan Ploug.

Som selvfølgelig også var glad for socialborgmesterens tilfredshed med boligerne.

– Man bliver selvfølgelig lidt stolt. Det er dejligt at få ros, for det man laver. Så gør vi nok noget rigtigt, og vi gør en forskel for andre. Det er jo det, man gerne vil, slutter han.