Politiske benspænd: Krav om niveaufri adgang

Et skruefundament er som regel ikke gravet ned i jorden, men stikker lidt op. Det giver faktisk mange fordele. Fx undgås radon og overfladiske oversvømmelser. Men i sagens natur vil der være en lille niveauforskel. Der er mange enkle og effektive måder at udligne den på. Så hvorfor lægge unødvendige hindringer i vejen for de bæredygtige skruefundamenter?

Ikke alle kan gå op ad trapper, når de skal ind ad en dør, så der er mange gode grunde til at sikre niveaufri adgang, når der bygges nyt.

Derfor stiller BR18 krav om, at brugere af en bygning selv skal kunne komme ind og ud af den. I praksis betyder det, at der ofte skal etableres niveaufri adgang. Desuden skal der foran yderdøre etableres et plant areal 1,5×1,5 m ligesom selve dørtrinnet højst må være 2,5 cm højt.

Alt dette ville ikke være et problem at løse i forbindelse med et hus bygget på skruefundament. Hvis ikke det lige var fordi, at kommunernes praksis på området er så firkantet og uden hensyn til afledte effekter.

Det er enkelt at udligne niveauforskelle

Der er nemlig mange enkle og effektive måder at udligne niveauforskelle på, som kan sikre, at brugere af en bygning selv kan komme ind og ud af den. Én er at hæve terrænet foran adgangsdørene. Eller der kan etableres en rampe, der ender i et plant areal foran døren.

Det er altså ikke muligheder, men snarere politisk vilje, der mangler.

Reglerne forsinker den grønne omstilling

Det væsentligste problem ved de stramme regler er, at de forsinker den grønne omstilling. Alternativet til et bæredygtigt skruefundament er et af beton, og problemet er selvfølgelig, at beton er en af de helt store CO2-syndere.

Det gælder ikke bare den ekstremt CO2-belastende cementproduktion, men også den afledte CO2 udledning, der ligger i gravearbejde og transport ved et traditionelt betonfundament.

Vi kan ikke undvære beton, men vi kan begrænse brugen af det. For eksempel ved at bruge skruefundament i stedet for at støbe et betonfundament.

Skruefundamenterne er cirkulær økonomi

En ekstra gevinst ved skruefundamenterne er, at de gennem hele deres levetid bevarer den samme masse og bæreevne, som da de var nye. Dermed kan de genanvendes direkte til nyt fundamentbyggeri og den oprindelige stålmængde er til stede ved evt. genbrug af materialerne.

Skruefundamenterne er altså en klimavenlig funderingsløsning, som passer perfekt til en cirkulær økonomi, hvor vi udnytter alle ressourcer gennem genanvendelse og genbrug.

Hvorfor lægge hindringer for skruefundamenter?

Der er mange enkle og effektive måder at sikre niveaufri adgang på. Så hvorfor lægge hindringer i vejen for de bæredygtige skruefundamenter? Man kunne opnå mange fordele ved at fjerne dette benspænd – stormsikring, radonsikring og ikke mindst bæredygtige løsninger.

Nyttige links

Forstå standarderne i BR18 – https://www.ds.dk/da/fagomraader/byggeri-og-anlaeg/br18