Fundamentudlejning

Oticon, Smørum, midlertidigt kontorbyggeri

By 26. november 2018No Comments

Elementbyggeri i to etager til ca. 200 kontorpladser.

Udfordring:
Byggeriet skulle ske i en hast, og byggegrunden var ikke komprimeret fyldjord med en terrænforskel på ca. en meter.

Løsning:
Efter fremlæggelse af fundamentplan med belastninger, gennemfører vi FF-jordbundsprøve og testskruning efter håndværksserien og sammensætter det relevante tilbud. På installationsdagene kontrollerer vi løbende drejemomentet og installerer de nødvendige skruefundamenter efter vores håndværksformel. Efter kvalitetskontrol etableres bundrammerne, og elementbyggeriet placeres på fundamentet.

Fordele:
Ønsket om rettidige, høje, præcise og stærke punktfundamenter er løst. Installationstiden er kort, og der kan let tages højde for de dårlige jorde, som midlertidige elementbyggerier på grønne arealer oftest bygges på. Vi installerede i en våd og skiftevis frysende vinterperiode, hvor en afrømning og opfyldning havde været meget besværlig.

Det lette installationsmaskineri muliggjorde byggeriet i vinterperioden.

Fundamentet er lejet ud på vores ansvar, og vi fjerner det igen, så snart modulerne er fjernet. Indgrebet i jorden er minimalt, og vi opgraver ikke muligt forurenet jord.