Københavns Kommune har fået en ny legeplads, og den står på mere end 100 skruefundamenter.

Legepladsen er beliggende på Møllegade i De Gamles By på indre Nørrebro, hvor den både kommer kvarterets børn og Møllegade fritidshjem til gavn. Det skyldes, at legepladsen er placeret i et moderne åbent byrum.

Fremtidens Fundament har udført skruefundamenter til alt fra legehus og gyngestativer til terrasser og plantekasser.

På ganske kort tid blev fundamenterne til legepladsens mange elementer etableret. Skruefundamentet gør det nemlig muligt at fundere gennem brosten og asfalt, og det medfører en stor tidsbesparelse.

Skruefundamenter er lige så stærke som et betonfundament og har en lang holdbarhed.

Hvis legepladsen på Nørrebro en dag skal flyttes til en ny placering, er det utrolig nemt. Skruefundamenterne fra Fremtidens Fundament kan skrues op og genbruges et andet sted. Det gør fundamentet meget bæredygtigt og ressourcebesparende.