Metroselskabet nye trænings- og kundeservicecenter skulle oprindelig være bygget på stribe-fundamenter i beton. Men da man hørte om muligheden for at bygge et skruefundament skabte det umiddelbar begejstring. Fundament bygget på Krinner-skruer er nemlig på lige linje med Metroselskabets ambition om at vælge bæredygtige løsninger.

”Metroselskabet ønsker at minimere sit CO2-aftryk, og Fremtidens bæredygtige skruefundament var en oplagt mulighed. Entreprenørens beregninger viste, at skruefundamentet giver os en besparelse på 34 tons i CO2-regnskabet.”

Jonatan Sandager Hansen, projektleder hos Metroselskabet

Fremtidens Fundament har netop skruet de første skruer i jorden til Metroselskabets nye bygninger, der skal huse et trænings- og kundeservice-center. Flex Modul er totalentreprenør og bygningen skal udføres i indflytningsklare moduler med fokus på kvalitet og bæredygtighed. Byggeriet ligger på Metrovej ved Metroselskabets hovedsæde i Ørestaden. Bygningen bliver E-formet og kommer til at bestå af tre fløje i to etager. Det samlede brugsareal bliver på 1.065 m2.

Bæreevne testes grundigt

Men først skal fundamentet bygges – og det kræver grundige tests. Projektleder Jeppe Z. Andersson fra Fremtidens Fundament står for de omfattende test af skruernes bæreevne. Fundamentet består af 116 M-skruer med en længde på 2,6 m og en diameter på 14 cm (se billedet). Byggegrunden er typisk københavnsk moræneler, og skruerne bores direkte ned i jorden med en KRD-30 skruemaskine.

Kravet er, at hver fundamentskrue skal have en bæreevne på 10 tons. Det testes ved en bæretest, hvor skruerne belastes med et tryk på 16,5 ton forskellige steder på byggegrunden.

Jeppe Z. Pedersen, der er Fremtidens Fundaments projektleder på opgaven, siger: ”Vi tester ved 16,5 ton for at have en stor sikkerhedsmargin. Testen viste, at skruerne holdt til det enorme tryk uden sætninger.”

Skruerne skrues i med en vandret tolerance på 3 cm og en lodret tolerance på 2 mm. M-skruen er valgt på grund af sin størrelse men også på grund af designet: Jeppe Z Pedersen udtaler: ”M-serien er vores gangster-skrue. Den har et kæmpestort hoved, så der er en god platform, som de selvbærende moduler kan hvile på.”

Entreprenør byggede bro til bygherre

Det var projektleder hos Flex Modul Thomas Lund Falk, der foreslog Metroselskabet at bygge på bæredygtige skruefundamenter: ”Jeg brænder for bæredygtige løsninger og har fulgt Fremtidens Fundament i flere år. Jeg er glad for, at Metroselskabet var med på denne løsning. Det gør mig stolt at bygge bæredygtigt.”

Flex Modul er totalentreprenør, og har også fokus på bæredygtighed. Modulerne, der skal huse det nye kundecenter, er udført med bærende konstruktioner i træ. Dermed opnår man en samlet byggeløsning med et lavt CO2-aftryk. Modulerne leveres desuden indflytningsklare, hvilket også reducerer den samlede CO2-belastning.

Test af bæredygtigt koncept

Specialkonsulent Jonatan Sandager Hansen, der er projektleder hos Metroselskabet, var fra starten positiv overfor ideen: ”Skruefundamentet giver os en besparelse på 34 tons i CO2-regnskabet. Derudover kommer CO2-reduktionen ved Flex Moduls træmoduler og andre bæredygtighedstiltag som etablering af regnvandsopsamling til toiletskyl. Vi ser projektet med skruefundamenter som en test af et koncept, som vi forhåbentlig kommer til at anvende fremover.”

Thomas Lund Falk glæder sig over, at man nu kan se de første skruer stikke op af jorden på Metrovej 11, og han påskønner den enkle måde, skruefundamentet etableres på: ”Der skal ikke graves i forbindelse med fundering og derfor i mindre grad bortskaffes jord – og det sparer både tid og CO2. Vi undgår lastbiler med beton, og de gener der er forbundet med tung trafik.”

Trænings- og kundecentret skal stå klart til brug i november 2022.

Fotograf: Büro Jantzen / Metroselskabet