Fremtidens Fundament har etableret ni lysmaster på skruefundamenter ved Herlev Hospital. Lysmasterne er otte meter høje, og Fremtidens Fundament har udført opgaven for el-installationsvirksomheden, Hareskov Elektric.

En af fordelene ved skruefundamentet er, at det er hurtigt og nemt at installere sammenlignet med beton. Det er nemlig ikke nødvendigt at grave, blande beton, fiksere pæle midlertidigt, støbe og lukke huller med restjord og derefter bruge tid på at køre overskydende jord væk.

I stedet kunne Fremtidens Fundament på under en dag etablere de ni lysmaster på skruefundamenter med skruen F 140×2100-M direkte i den eksisterende belægning.

Lysmaster skal flyttes igen
Allerede om tre år skal de ni lysmaster flyttes til en ny placering. Det skyldes den igangværende ombygning, der skal gøre Herlev Sygehus til et af de nye supersygehuse.

Ombygningen betyder, at bl.a. P-pladser og byggepladser vil blive flyttet rundt i de kommende år, hvilket får betydning for lysmasternes placering i løbet af processen.

De midlertidige lysmaster på skruefundamenter er både pænere og sparer en hel p-plads, hvis man sammenligner med et betonfundament på 100x100x100 cm., der skal flyttes rundt på.

Når Herlev Sygehus om tre år skal have flyttet de ni lysmaster, så skruer Fremtidens Fundament bare de ni skruefundamenter op og placerer dem det nye sted. Det er bæredygtigt byggeri.