Skruefundamenter er fremtidens fundament. De er ikke alene klima- og miljøvenlige, men imødekommer også en række af de krav til fundamenter, som optager mange boligejere i dag – fx er de radonsikre og skybrudssikre.

Men hvis man tror, at lovgivningen har til hensigt at fremme bæredygtigt og moderne byggeri i kommunerne, så må man tro om. Rundt omkring i det ganske land er lokalplanerne som oftest tilpasset betonfundamenter og lave bygninger med direkte adgang.

Byggehøjden er for lav

Lokalplanerne er forældede og forhindrer dermed byggeri, der er tilpasset fremtidens udfordringer. Den tilladte byggehøjde er simpelthen for lav, og det betyder fx, at man ikke kan bygge et hus, der er klimasmart og smukt.

Hvis man fx har højt grundvand og vil bygge fremtidssikret, så bør det indre gulv – ideelt set – ligge 70 cm over terræn. Men bygger man efter det, så skal huset presses ind. Med de aktuelle byggehøjder kan man ikke få den rigtige hældning på taget eller en behagelig harmonisk form på huset.

Punktfundamenter er forbudt

”Beboelsesbygninger skal opføres på støbte eller murede sokler”

Sådan lyder det på side 20 i Bornholm Regionskommunes lokalplan nr. 113 for sommerhusområdet Frennebakken ved Svaneke.

Mange lokalplaner forbyder desuden, at man bygger på punktfundamenter. Forbuddet skyldes, at man tidligere byggede på punktfundament for at spare penge. Hensigten med forbuddet er at udelukke billige byggerier og sikre kvaliteten. I dag er disse forbud blevet til en hindring for den bæredygtige udvikling og klimatilpassede huse.

Paradoksalt nok gælder dette forbud ofte i områder, hvor skruer er særligt velegnede fx i lavtliggende områder ved Marielyst på Falster og i Bornholms bakkede terræn.

Håb forude

Der er i de seneste år kommet større politisk forståelse for, at lokalplaner og lokale byggereglementer hindrer nødvendig modernisering af boligmassen. Det kan aflæses i klimaloven fra 2020, der betoner behovet for klimasikring mm, og som har fået forrang frem for lokale regler. Det har blandt andet betydet, at vi nu har fået lov til at etablere et skruefundament på et byggeprojekt på Bornholm, selvom vi tidligere har fået afslag på vores ansøgninger.

Vi håber, at flere kommuner vil få øjnene op for, at klimaforandringer og klimabevidsthed er fundamentet for fremtidens byggeri.