Træhuse til oftest 500.000 kr. på mellem 50 og 80 kvadratmeter.

Udfordring:
Kolonihavehuse er populære sommerboliger for byboere. Kolonihavehusene er ikke længere byg-selv-projekter, og selv hvis de er, så ofres der gerne over 300.000 kr. i dem. Derfor er der ingen grund til at sjuske med fundamenteringen, for hvis kolonihavehuset sætter sig, kan vinduer og døre ikke åbne, og tag og vandrør kan blive utætte. Kolonihaver er desuden oftest udlagt på marginaljorder omkring byerne, hvor der ikke er gode funderingsforhold.

Kolonihaver egner sig også godt til modulbyggemetoder, og dermed passer skruefundamentet med sin fleksibilitet godt til opgaven. Fremtidens Fundament kan på kort tid analysere jorden og efter aftalt plan installere de punktfundamenter, modulbyggeriet kræver.

Fremtidens Fundament har en aftale med bl.a. KB-fritidshuse om at forestå funderingsprojekterne, så de blot skal bygge huset på den dato, der passer dem og kunden.

Løsning:
Vi modtager en adresse, en situationsplan og en bundrammetegning med aftalte tolerancer og belastninger. Derefter gennemfører vi en FF-forundersøgelse og kontakter kunden med det relevante tilbud. På installationsdagen gennemfører vi FF-jordbundstest og testskruning og installerer de nødvendige skruefundamenter efter vores håndværksformel. Efter kvalitetskontrol etableres Forberedelse til aktiv katodisk beskyttelse®.

Fordele:
Ønsket om rettidige, høje, præcise og stærke punktfundamenter bliver løst. Installationstiden er kort, og der kan let tages højde for de dårlige jorde, som kolonihaverne oftest står på. Vi kan også installere i vinterperioden, når kolonihaven er lukket.

Vi kan desuden nemt komme ind i gamle kolonihaver med dårlige tilkørselsforhold, og vi behøver end ikke afmontere havelågen for at sætte fundamenterne med vores håndmaskiner.

Indgrebet i jorden er minimalt, og vi opgraver ikke muligt forurenet jord.

Levetiden sikres med Forberedelse til aktiv katodisk beskyttelse® .

Faglig bemærkning:
Vi har funderet kolonihaver på fire meters fundamenter flere gange. Gennemsnitsdybden for kolonihave-skruefundamenter er over to meter.