Det volder ofte store problemer at udføre betonstøbning på traditionel vis, da især hvis det skal udføres i et terræn af mere ufremkommelig karakter, som f.eks. at lave et fundament til et enfamiliehus på gyngende grund, – nærmest bogstaveligt talt!

Men at det kan lade sig gøre, beviste Fremtidens Fundaments alternative løsning til støbning af beton. I et byggeri på Christiania viste Fremtidens Fundaments klimavenlige og forsikringsgodkendte skruefundamenter sine effektive og fleksible potentialer. I dette husbyggeri i to etager med terrasse, gik opgaven ud på at bygge huset på delvist allerede eksisterende fundament på fast grund, samt at grundlægge og ny-fundere med henblik på at kunne forlænge og bygge huset ud i en tilstødende sø. Her blev der helt konkret brugt 3 ½ meter dybe skruefundamenter ude i søen med en styrke på 50 kg Newton pr punkt. En praktisk, hurtig og nem løsning i et vanskeligt terræn, hvor et husbyggeri ellers ville have været forbundet med store besværligheder og omkostninger. Med Fremtidens Fundaments skruefundament blev der på en unik beliggenhed i Christiania skabt mulighed for et husbyggeri ikke alene i en funktionel men også smuk æstetisk ramme, som hviler på et bæredygtigt fundament.

Fremtidens Fundament er stolte over at kunne tilføre byggeindustien langt mere effektive og klimavenlige funderingsløsninger. Udover at vi skåner miljøet for massiv betonbelastning, under byggeriopførsel, tilbyder vores skruefundamenter endvidere også en bedre bæreevne.

Vi er glade for at kunne glæde endnu en husejer, der samtidig bidrager til at fremme et bæredygtigt byggeri.