Fremtidens Fundament har sammen med DJ Boringer leveret og installeret skruefundamenter til et enfamilieshus ved Skovsøen i Bagsværd.

Et stort projekt der krævede masser af god og robust geoteknisk fagekspertise. I den forbindelse stod Fremtidens Fundaments samarbejdspartner, DJ Boringer, i spidsen for udførsel af projektet ved Skovsøen, hvor et træhus skulle opføres på skruefundamenter.

Efter en gennemarbejdet geoteknisk rapport kunne det konkluderes, at jordens bæreevne var egnet til bebyggelse. Endvidere kunne en skruefundamentplan iværksættes, der bl.a. tager højde for de eksisterende rør og kabler i jorden, bygningens levetid samt skruefundamentets form.

DJ Boringer, specialister i geotekniske boringer

DJ Boringer er et erfarent team, som har stor ekspertise inden for forskellige typer boringsopgaver, herunder med speciale i dybe geotekniske boringer, som giver viden om, hvilke jordbundsforhold der gør sig gældende.

Når der bl.a. skal tages højde for fyldjord, mosejord, ler samt et fredet område, hvor det er forbudt at grave, er det vigtigt, at de geotekniske undersøgelser stemmer overens, og at funderingen kan gøres ubesværet så al jordarbejde helt kan undgås.

Derfor var det en klar fordel at benytte skruefundamenter under opførslen af træhuset i Bagsværd.

Endvidere har Fremtidens Fundament og DJ Boringer en fælles ambition om at være kendte for god service, ansvarlig vejledning, sikker levering og god dokumentation for udført arbejde.

Her kan du læse mere om andre opgaver, som vi har udført i forbindelse med enfamilieshuse.