Flere ældre ejendomme får installeret elevator. Både fordi det er mere bekvemt for alle med en elevator, men især for ældre og gangbesværede personer. Tit er elevatoren for dem et vigtigt praktisk hjælpemiddel, der gør det muligt at komme ned på gaden og ud i byen.

Fremtidens Fundament har hjulpet med skruefundering på flere af altan.dk‘s projekter. Denne gang i Hauchsvej på Frederiksberg. 

En ældre, statelig rødstensejendom med fem etager og et imponerende indgangsparti med en flot trappe op. Bagest i trapperummet var der plads til en elevator, men næsten ingen plads til at installerer den. 

Så vi fik opgaven at installere skruefundamenter til elevatorskakten. Den starter i et lille kælderlokale der trappen, hvor der sættes forhøjet fundament med en betonplade, som hviler på fire solide Krinner V89’ere.

Dem har vi skruet tre meter ned i moræneleret med den håndbårne elektriske skruemaskine fra KRINNER.

Vi er sikre på, at den nye elevator får en festlig indvielse, når den snart er ‘køreklar’.