Gamle byggematerialer bliver til nye, arkitekttegnede skure i et nyt cirkulært kredsløb – de står på specialdesignede skruefundamenter fra Fremtidens Fundament og kan dermed let genbruges eller flyttes

Ved nedrivning og ombygning har det været helt almindeligt at køre vognlæs efter vognlæs med murbrokker, tagsten, spær og andre bygningsdele til forbrænding eller deponi.

Men byggeskrot kan blive til genbrugsguld.

Mange af de materialer, vi hiver ud af de gamle huse fejler nemlig ikke noget og kan sagtens få et nyt, langt liv i andre byggerier. At smide dem ud er derfor ikke bare synd, men også ressourcespild, som vi nu sætter en stopper for.

For i den nye cirkulære økonomi genbruger vi så meget som muligt af det, vi allerede en gang har brugt råstoffer og energi på at frembringe.

Gamle tage ombygges til nye skure
Projekt Næste Skur er et eksempel på den nye genbrugs-dagsorden. Skuret bygges med kvalitetstræ, tegl og skifer fra tagrenoveringer. Hvor spær, lægter og tagsten normalt ryger i affaldscontaineren, sender Næste Skur materialerne til deres byggefabrik.

Her bliver de til omdannet til byggeelementer, der samles til carporte, affaldsrum eller cykelskure, og som for eksempel kan opstilles på skoler eller hos boligforeninger.

Det er tilfældet for de to første Næste Skur projekter: Et affaldsskur til Holberg Skolen i Kbh. NV og et affaldsskur i gården bag Hollandshuset, en Lejerbo afdeling i Kgs. Lyngby.

Mød mig i affaldsrummet
– Skurene kan så meget mere end at håndtere affald. De er også mødesteder og aktivitetsrum, når behovet er til det, fortæller Niels Jakubiak, fra Krydsrum Arkitekter og en af stifterne af byggevirksomheden Næste, der sammen med Enemærke & Petersen har stået for udviklingen af konceptet.

På Holbergskolen er eleverne begejstrerede for deres nye, gamle affaldsskur, og vil helst bruge det til at hænge ud i stedet for at smide ud i.

I Lyngby er det tanken, at affaldsvognene en gang i mellem køres ud af skuret for at give plads til beboer-arrangementer, møder eller slå-katten-af-tønden.

Udenfor opsættes en bænk og Næste-skuret bliver til et mødested i hverdagen for alle foreningens beboere.

100 år gammelt træ dufter som nyt
– I løbet af et par år regner vi med at producere 30-50 skure om året. Der er masser af kvalitetsmaterialer i de gamle bygninger. Og byggebranchen producerer 50.000 tons træaffald om året, så vi løber ikke tør for genbrugstræ, fortæller Niels Jakubiak som er imponeret over de gamle materialer.

– Meget af det er af en kvalitet, som man slet ikke kan købe i dag. Det er kernetræ skåret af langsomt voksende Pommersk fyr og træer fra de Sydsvenske skove. Når vi saver en 100 år gammel bjælke over dufter den stadig af frisk træ, fortæller en begejstret Niels Jakubiak.

Han er sikker på, at Næste Skur med sit unikke koncept vil revolutionere skurbranchen.

Arkitekten: Derfor vælger vi skruefundamenter
Fremtidens Fundament har tidligt været med blandt partnerne i projekt, fordi skruefundamenterne kan noget ekstra.

– Skruefundamenter er en oplagt funderingsløsning for det her koncept. Der er en højere grad af præcision i fundamentet og vi har fået et specialudviklet beslag, som er vigtigt til de præfabrikerede elementer, vi fremstiller og bygger med, fortæller Niels Jakubiak.

– Og så er det lidt mere i konceptets ånd, at man kan skrue fundamenterne op og genbruge dem igen i stedet for at støbe en betonsøjle i jorden, mener Niels Jakubiak.

Fremtidens Fundament bruger skruefundamenter fra Krinner, som anvender 75 procent genbrugsstål i deres tysk producerede, CE-mærkede og certificerede skruer. De kan vælges i forskellige kvaliteter med en forventet levetid på anslået op mod 200 år.

Det er selvfølgelig ikke lige så lang tid som det ældste tagtømmer, men i jord har skruefundamenter typisk langt længere levetid end træ.

Sådan blev Fremtidens Fundament en del af Næste Skur
Fremtidens Fundament har tidligt været blandt partnere omkring Næste Skur. Ganske enkelt fordi skruefundamenterne er en væsentlig del af konstruktion og byggeproces for et skur.

– Vi skulle levere en fundamentløsning, som kunne bidrage til en hurtig og let installationsproces. Tanken var, at man skulle kunne etablere en belægning til skuret, eller bruge den eksisterende på stedet, og så bore igennem og installere skruefundamenterne i jordlagene under, fortæller Rune Roepstorff Nissen, Fremtidens Fundament.

– Det giver fleksibilitet og større valgfrihed for opførelse af skuret, og det er netop en af fordelene ved vores funderingsmetode fremfor traditionel fundering.

Specialudviklet beslag
Fremtidens fundament bidrog yderligere til at skurets konstruktion og hurtige montage med et specialudviklet beslag. Beslaget som monteres direkte på toppen af de smalle skruer, som bærer skurene. Beslaget kan forskydes i alle retninger, så det kan optage mindre afvigelser i bygningselementerne og uden at det kan ses.

Vidste du…

Hvert år går 5 mill. kvadratmeter tavler, træplader, stålrender og

mursten til spilde ved renovering af tag.

Der er mere end 1 mill. kvadratmeter skure i Danmark, der har behov for at udskiftes hvert år. Vi sparer 40.000 tons CO2 om året, hvis vi bygger dem med genbrugsmaterialer.

Læs mere om Næste Skur, vinder af Circular Construction Challenge

Dermed bevarer bygningen sit udtryk uden forstyrrende skævheder ligesom de bærende skruer næsten skjules helt. Selv om Næste Skurene bygges på fabrik, hvor elementerne produceres med stor nøjagtighed, så kan der arbejdes med større tolerancer under opsætningen af skurene.

– Det giver også et godt samspil og enkelhed i konstruktionen. Fundamentskruer, beslag og de gamle, genbrugte materialer i skuret passer på den måde godt sammen, netop fordi skruerne ligesom de gammeldags materialer er enkle, mener Rune Roepstorff Nissen.

Næste Skur vandt en million kr.
Næste Skur er resultatet af en Realdania-konkurrence, Circular Construction Challenge, som Krydsrum Arkitekter sammen med Enemærke & Petersen vandt med et projekt, der oprindeligt hed Reskur.

Reskur fik en præmie på 1 million kroner i støtte og det førte senere til etableringen af design- og byggevirksomheden Næste. Det er i dag et samarbejde mellem Krydsrum Arkitekter, Enemærke & Petersen, Tscherning, Art-Tek, Fischer-Lightning og Fremtidens Fundament.

Næste tilbyder en full-service pakke, der dækker hele processen fra design, byggeansøgninger til opførelse, aflevering og eventuelle serviceeftersyn. Blandt kunderne er Lejerbo, Byggeri København og Trust.

Fra skrot til skur – det er cirkulær økonomi
Cirkulær økonomi handler om at genbruge og genanvende gamle materialer og konstruktioner. På den måde er alle bygninger et ’materialedepot’, hvor materialerne bruges og genbruges igen og igen i andre byggerier.

Næste Skurene på Holbergskolen og Lejerbo afdelingen i Lyngby er bygget af materialer fra samme nedrivning: Oehlenschægergade Skole på Vesterbro i København og Vestervænget Plejehjem i Tåstrup. I de gamle trækonstruktioner er der brugt kvalitetstræ udskåret af kernetræ, som holder i flere hundrede år.

I de nye Næste Skure er den forventede restlevetid 30-50 år for de genbrugte materialer.