DEBATINDLÆG OM BÆREDYGTIGHED. Vores direktør Rune Roepstorff Nissen havde et debatindlæg i tirsdagens udgave af byggeriets dagblad Licitationen. Her gør han opmærksom på, at mange kommuners lokalplaner bremser for den grønne omstilling ved at favorisere CO2-tunge betonfundamenter på bekostning af bæredygtige skruefundamenter.

Det er et kæmpe problem, når den grønne omstilling har åndenød og trænger til hjælp, ikke mindst fra vores lokalpolitikere. Hver gang der bygges et hus på skruefundament, spares der 95 procent af CO2-udslippet i forhold til et betonfundament. Det svarer til en dansk CO2-besparelse på mindst 70.000 tons CO2 årligt.

Rune skriver bl.a.: ”I mange byrådssale står der i øjeblikket billedligt talt en tønde med mange tusind tons CO2. Hvor meget af det, der skal udledes, afhænger af, hvor mange mindre huse der bygges på skruefundamenter, og hvor mange der bygges på betonfundamenter. Det er byrådspolitikernes valg. Desværre ser det ud til, at mange byråd kigger den anden vej og tømmer tønden.”

Læs hele artiklen her