Fremtidens Fundament er en grøn pioner inden for klimavenlig fundering, og vi deltager løbende i videreudvikling af grønne byggemetoder.

Vi vil gerne være behjælpelige med at henvise til tømrere og byggefirmaer, der vil og kan bygge grønt.

Vi kan allerede nu henvise til: Green House, TræVærk, Bæredygtigt Byggeri, ÉN TIL ÉN og Egen Vinding og Datter, der alle har en klimavenlig profil.

Mindre CO2-udledning

Fremtidens Fundament vil gerne medvirke til bedre byggeri, og vi bidrager direkte ved at erstatte så meget beton som muligt og dermed spare på udledningen af CO2 – prøv vores CO2-beregner og se, hvor CO2 et typisk træhus kan spare.

Fem procent af den C02, vi mennesker udleder, stammer fra cementproduktion. Dertil skal lægges en betydelig CO2-udledning fra transport og opgravning af sand, grus, sten, jord og kørsel med beton. Betonbyggeri har også et relativt stort vandforbrug.

Stort set den samme mængde stål, der indstøbes til armering, bruger vi på at lave skruefundamenterne, og disse installeres direkte i jorden uden foregående gravearbejde. Vi ankommer i en varevogn med trailer og har fundamentet på et par paller. Dette skal sammenlignes med store lastbiler og gravemaskiner.

Stålet anvendes i beton for at give det styrke, så det ikke revner. Hvorfor overhovedet bruge beton, når der findes mere enkle og klimavenlige alternativer?

Miljøvenlig producent

Fremtidens Fundaments grønne profil kan vi garantere ved at være forhandler af skruefundamenter fra KRINNER. Den tyske producent har solcelleparker og solceller over alt på virksomhedens ejendom for at producere klimavenlig energi til eget forbrug i produktion og på kontoret. KRINNER reducerer miljøbelastningen ved at benytte stål i klasse S 235, der oftest består af 75 procent europæisk forarbejdet genbrugsstål, hvor omsmeltningen foregår under kontrollerede forhold.

KRINNER sparer efter eget udsagn minimum 400.000 tons beton om året i Europa. Som forhandler og installatør af skruefundamenter bruger vi let maskineri og har færre kørte kilometer til og fra byggepladsen, idet vi ikke skal køre jord og byggeaffald væk.

Genbrugelige og flytbare fundamenter

Vores skruefundamenter kan både flyttes og genbruges, hvis byggeriet en dag skal fjernes eller ombygges. Det skyldes, at vores skruefundamenter er langtidsholdbare og har gevind. Det er bæredygtigt byggeri. I Fremtidens fundamentbutik køber vi også gerne dine brugte skruefundamenter tilbage mod fremvisning af kvittering.

Fundering der også tager hensyn til den nære natur

Skruefundamenter bevarer nærmest jorden intakt og passer på den omkringliggende natur. Vores installationsudstyr er meget let og vejer mellem 40 og 1.400 kilo. Det gør fundering i beskyttede og sarte naturområder muligt. Betonstøbning direkte i jorden dræber konstruktive jordbakterier og liv i op til en halv meter fra støbeområdet. Større træer og buske, der får gravet rødderne over, dør ofte som følge af udgravning til støbning af beton og kørsel med store entreprenørmaskiner. Vi kan installere skruefundamenter helt tæt på fredede træer.

Vores CSR

Fremtidens Fundament ønsker at levere og projektere de bedste og mest klimavenlige skruefundamenter på markedet med den mindst miljøbelastende installationsteknik. Derfor vil vi naturligvis også være et forbillede i vores øvrige forbrug.

Mennesker:
Vi arbejder grundigt med APV og sikkerhedsrutiner i marken, på kontoret og lageret. Vi anvender dansk uddannet, lønnet og organiseret arbejdskraft. Vi tager et socialt ansvar ved bl.a. at rekruttere fra jobcentre, ligesom vi søger praktikanter og studentermedhjælpere.

Vi har et mål om hvert år at integrere nye personer på arbejdsmarkedet fra yderpositioner som fx elever, flygtninge eller ledige.

Forbrugsvarer:
Vores forbrugsvarer til den daglige drift er valgt som det mest klimavenlige, vi kan finde. Vi vil gerne forbedre os på dette område, så nye og mere klimavenlige alternativer er velkomne til at kontakte os.

Vores nuværende leverandører af forbrugsvarer:
Printmaterialer: KLS Pure-print
Arbejdstøj: Mascot
Kontorvarer: Lyrecos grønne produktserie
Brændstof: OK – der i det mindste støtter lokalsporten. Når el og bio-diesel er muligt, går vi den vej.

Sikkerhed mod jordens vekslende kvalitet

Skruefundamentet har også den fordel, at vi dokumenterer bæreevnen af hvert enkelt skruefundament. Vores erfaring er, at jorden yderst sjældent er homogen og derfor svinger meget i kvalitet fra meter til meter på byggegrunden – også selvom der er udført flere ensartede geotekniske boringer. Det er meget svært med borede punktfundamenter og almindelige randfundamenter at håndtere denne usikkerhed. Og hvis de ikke holder, så sætter huset sig, randfundamentet kan revne, og radonspærren kan gå til.

Skruefundamentet har punktfundamentets klare fordel, at det løfter huset fri af jorden og dermed fri fra direkte radon-påvirkning.

Sætningsskader på grund af udtørring af den øverste ler

Når Fremtidens Fundament skruefundamenterer til huse, benytter vi som minimum skruefundamenter på to meter. Ved fundering på fed ler har vi i 2018 oplevet, at huse satte sig – særligt i Aarhusområdet hvor denne jordart er dominerende. Husene er lovligt funderet med støbte randfundamenter til frostfri dybde, men den fede ler vil i tørre somre, som i 2018, udtørre dybere ned. For at undgå dette skal der i fed ler funderes ned i over halvanden meters dybde.

Jordfugt og ekstremregn

Når klimaet ændrer sig yderligere i fremtiden til mere ekstreme udsving, er det klogt at sikre sig mod ekstremregn. Her vil rand- og borede fundamenter i beton stå svagere. For det første vil en vis hævning over jorden være klogt at prioritere af hensyn til jordfugt og ekstremregn. For det andet optager pæle af beton vand modsat stål og skruefundamentet, der ikke leder vandet.