Lasse og Janus Byg, der ligesom Fremtidens Fundament også er en byggevirksomhed med speciale i bl.a. funderingsopgaver, fungerede som hovedentreprenør på et projekt, hvor der skulle installeres skruefundamenter til et 105 m2 stort sommerhus i Asnæs, Odsherred.

Der er mange sommerhusgrunde, der er udlagt på sandede jorder og med et tykt gytjelag under. Gytje er meget blødt mosejord. Det betyder, at husene godt kan opføres på det øverste sandlag, men at huset efterfølgende sætter sig på et eller andet tidspunkt. Nogle steder er det værre end andre. I dette tilfælde var der 2 meter sand, og derefter 3-4 meter gytje endnu, inden nyt lag sand.

Installation af 19 skruefundamenter til 105 m2 stort sommerhus
Efter udførelse af et egnethedsforsøg, beregninger og valg af bundkonstruktion, samt udarbejdelse af skruefundamentplan blev i alt 19 skruefundamenter installeret på under én dag.

De udførte, og skulle det vise sig, gode beregnede samlinger på KRINNER-skruernes professionelle V-serie, viste deres værd under egnethedsforsøget, hvor de i den konkrete jord reelt ikke havde sidestøtte fra den omkringliggende jord, idet gytje er blødt som smør.

Skruefundamenterne bevægede sig ikke til siden, og de stod fast under hele forløbet, der strakte sig over adskillige timer. Skruefundamenterne er sikret en lang levetid, da skruefundamenterne er sikret en Pre DC Safety (forberedelse til aktiv katodisk beskyttelse).

Ramme fundering af pæle, som ville være alternativet til skruefundamentet, er ikke billigere. Desuden ville det være mere besværligt på grund af rammeforsikring og mulige skader på omkringliggende bygninger.

Nem og enkel funderingsløsning
Et sommerhus som dette i Asnæs, beliggende ved strand tæt på vandet, gør at det ofte er umuligt at køre med tonstunge maskiner og lastbiler fyldt med beton. Og i det hele taget er det ikke muligt at fundere med beton da sandjord så tæt ved vandt er porøst og synker, hvilket i øvrigt også umuliggør fundering med fyldjord.

Janus fra Lasse og Janus Byg udtaler følgende:

– Vi blev ved et tilfælde gjort opmærksom på brugen af skruefundamenter af en arkitekt. Da vi stod med sommerhuset på Romsøvej, hvor der var blød bund, ville tungt maskineri ikke være muligt, pga. risikoen for at omkringliggende bygninger kunne påvirkes af gravearbejdet. Derfor var det nemt og hurtigt at bruge skruefundamenter i stedet. Samtidig gik overvejelserne også på hele det miljømæssige og genanvendelige aspekt ved brug af skruefundamenterne. Rammede pæle var endvidere heller ikke nogen billigere løsning. Med skruefundamenterne bliver der bygget et godt isoleret hus, der er CO2 neutralt. Derudover er det også smart, at skruefundamenterne kan bruges til alt muligt andet, når der skal funderes. Det er ligesom med olie, først var det kun til brændstof, senere fik man øjnene op for, at der er et utal af muligheder, olie kan bruges til. Sådan er det også med skruefundamenter. Beton er fint at fundere med, men problemet er, at der er begyndt at mangle råstoffer, som fx grus, som kan få stor indflydelse på betonpriserne. Samtidig er det en rigtig stor CO2 tung post at knuse sten til beton, der på sigt ender med at udvindes helt. Vi kunne sagtens overveje at bruge skruefundamenter igen i andre sammenhænge.

Et væsentligt aspekt ved hele processen er den miljømæssige gevinst, der er forbundet med benyttelse af skruefundamenter. Dels er skruefundamenter for en stor del lavet af genbrugsstål, og dels kan skruefundamenterne let fjernes og bruges andet steds, hvis det skulle være nødvendigt, i modsætning til f.eks. beton der både i fremstillingsprocessen og eventuel nedbrydning har et højere miljømæssigt omkostningsniveau.