U-skruefundamenterne er gode til stakitter og små hegn. Alle åbne hegns- og stakitkonstruktioner er oplagte til skruefundamenter, når du har styr på installationsteknikken, så det kan komme på linje.