Det er vigtigt, at jorden er god nok til et hegn, en stolpe, en flagstang og en mast. Det er jorden, der er afgørende for alle fundamenters styrke. Hemmeligheden ligger i at matche jord og skruefundament rigtigt. Vi anbefaler derfor, at du er meget sikker på jordens styrker eller lader en fagmand om at udføre denne type byggerier.