Når der skal etableres en bygning på et skruefundament, skal der være etableret følgende forsikringer: